cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 05:Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác