cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng

Bạn đang xem mã HS 05021000: Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng


Đang cập nhật...