cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Lông vũ của vịt, ngan
Lông vũ... (mã hs lông vũ/ mã hs của lông vũ)
Lông vịt... (mã hs lông vịt/ mã hs của lông vịt)
Lông Ngỗng... (mã hs lông ngỗng/ mã hs của lông ngỗng)
Lông vũ các loại... (mã hs lông vũ các loạ/ mã hs của lông vũ các)
Lông vũ- Mới 100%... (mã hs lông vũ mới 10/ mã hs của lông vũ mới)
Lông vũ (lông vịt)... (mã hs lông vũ lông v/ mã hs của lông vũ lôn)
Lông vũ thành phẩm... (mã hs lông vũ thành p/ mã hs của lông vũ thàn)
Lông vịt thành phẩm... (mã hs lông vịt thành/ mã hs của lông vịt thà)
Lông vịt nguyên liệu... (mã hs lông vịt nguyên/ mã hs của lông vịt ngu)
Lông vũ đã tẩy trùng... (mã hs lông vũ đã tẩy/ mã hs của lông vũ đã t)
Lông vũ đã qua xử lý... (mã hs lông vũ đã qua/ mã hs của lông vũ đã q)
Lông vịt đã tẩy trùng... (mã hs lông vịt đã tẩy/ mã hs của lông vịt đã)
Lông vũ (Lông Gà Vịt)... (mã hs lông vũ lông g/ mã hs của lông vũ lôn)
Lông ngỗng thành phẩm... (mã hs lông ngỗng thàn/ mã hs của lông ngỗng t)
LÔNG VỊT ĐÃ QUA XỬ LÝ... (mã hs lông vịt đã qua/ mã hs của lông vịt đã)
Lông vũ, hàng mới 100%... (mã hs lông vũ hàng m/ mã hs của lông vũ hàn)
Lông vũ (đã qua xử lý)... (mã hs lông vũ đã qua/ mã hs của lông vũ đã)
LÔNG NGỖNG ĐÃ QUA XỬ LÝ... (mã hs lông ngỗng đã q/ mã hs của lông ngỗng đ)
Lông vũ: Lông feather 4-7cm... (mã hs lông vũ lông f/ mã hs của lông vũ lôn)
Lông vịt trắng đã qua xử lý... (mã hs lông vịt trắng/ mã hs của lông vịt trắ)
Lông vịt màu xám đã qua xử lý... (mã hs lông vịt màu xá/ mã hs của lông vịt màu)
Lông ngỗng(đã qua xử lý nhiệt)... (mã hs lông ngỗngđã q/ mã hs của lông ngỗngđ)
Lông ngỗng màu xám đã qua xử lý... (mã hs lông ngỗng màu/ mã hs của lông ngỗng m)
LÔNG VŨ- LÔNG VỊT (ĐÃ QUA XỬ Lí)... (mã hs lông vũ lông v/ mã hs của lông vũ lôn)
Lông vịt màu trắng đã qua xử lý 80%... (mã hs lông vịt màu tr/ mã hs của lông vịt màu)
Lông vịt 80% lông tơ, 20% lông cánh... (mã hs lông vịt 80% lô/ mã hs của lông vịt 80%)
Lông vịt (đã xử lý)- WGDD75%-600FILL-R... (mã hs lông vịt đã xử/ mã hs của lông vịt đã)
Lông vũ (lông ngỗng, lông vịt) đã qua xử lý... (mã hs lông vũ lông n/ mã hs của lông vũ lôn)
Lông ngan, lông vịt đã qua xử lý/ Dusk Down... (mã hs lông ngan lông/ mã hs của lông ngan l)
LÔNG VỊT (LÔNG VỊT) ĐÃ QUA XỬ LÝ (DÙNG TRONG MAY MẶC)... (mã hs lông vịt lông/ mã hs của lông vịt lô)
Lông vũ từ vịt đã xử lý bằng cách làm sạch và khử trùng... (mã hs lông vũ từ vịt/ mã hs của lông vũ từ v)
Lông vũ của vịt đã làm sạch, khử trùng xử lý để bảo quản... (mã hs lông vũ của vịt/ mã hs của lông vũ của)
Lông vịt (nuôi) đã qua xử lý dùng trong sản xuất găng tay... (mã hs lông vịt nuôi/ mã hs của lông vịt nu)
Lông ngỗng đã xử lý (dùng làm NPL may mặc) (hàng mới 100%)... (mã hs lông ngỗng đã x/ mã hs của lông ngỗng đ)
Lông ngỗng (nuôi) đã qua xử lý dùng trong sản xuất găng tay... (mã hs lông ngỗng nuô/ mã hs của lông ngỗng)
Lông vịt các loại đã qua xử lý, được nhập về sử dụng để nhồi vào sản phẩm may mặc... (mã hs lông vịt các lo/ mã hs của lông vịt các)
Lông vũ từ vịt(Thuộc 1 phần dòng hàng số_1,tờ khai số_101573835900 ngày_25/08/2017)... (mã hs lông vũ từ vịt/ mã hs của lông vũ từ v)
Lông ngỗng nguyên liệu 90/10 (lông đã xử lý, sử dụng trực tiếp làm phụ liệu may mặc)... (mã hs lông ngỗng nguy/ mã hs của lông ngỗng n)
(Lông vịt Grey Duck Down 80/20) lông đã xử lý, sử dụng trực tiếp làm phụ liệu may mặc... (mã hs lông vịt grey/ mã hs của lông vịt gr)
Lông vũ, lông vịt các loại đã qua xử lý, được nhập về sử dụng để nhồi vào sản phẩm may mặc... (mã hs lông vũ lông v/ mã hs của lông vũ lôn)
Lông ngỗng các loại đã qua xử lý, sử dụng trực tiếp để làm nguyên liệu may mặc, Hàng mới 100%... (mã hs lông ngỗng các/ mã hs của lông ngỗng c)
Lông vũ (vịt, ngan.)/Tommy.Mới 100% (sản phẩm đã xử lý sử dụng trực tiếp làm nguyên, phụ liệu may mặc)... (mã hs lông vũ vịt n/ mã hs của lông vũ vịt)
Lông vịt (80/20, đã qua xử lý, màu xám, hàng dùng để gia công may mặc, không thuộc danh mục phải kiểm dịch, cites)... (mã hs lông vịt 80/20/ mã hs của lông vịt 80)
Lông vịt 90 (màu xám, đã qua xử lý, giặt rửa, hàng dùng để gia công may mặc, không thuộc danh mục phải kiểm dịch, cites)... (mã hs lông vịt 90 mà/ mã hs của lông vịt 90)
Lông gia cầm (lông vịt màu xám), đã qua xử lý, dùng để nhồi, sử dụng trực tiếp làm nguyên, phụ liệu may mặc, hàng mới 100%... (mã hs lông gia cầm l/ mã hs của lông gia cầm)
Lông vũ(Washed pure grey duck down 80%- lông vũ đã qua xử lý- sử dụng trực tiếp cho sản phẩm may mặc- hàng hóa không thuộc đối tượng kiểm dịch theo TT 14/2018/TT-BNNPTNT; NCNPA46032)... (mã hs lông vũwashed/ mã hs của lông vũwash)
Lông vịt ... (mã hs lông vịt/ mã hs của lông vịt)
Lông vũ (ngỗng, vịt)... (mã hs lông vũ ngỗng/ mã hs của lông vũ ngỗ)
Pure White duck down 75% USA standard, fill power 650... (mã hs pure white duck/ mã hs của pure white d)
Lông vịt xám đã qua xử lý 4-6 cm (số lô SX:19VLX012, số lượng:39.690 LBS)... (mã hs lông vịt xám đã/ mã hs của lông vịt xám)
Lông vịt đã làm sạch; dài: nhỏ hơn hoặc bằng 12cm; dùng để làm lõi áo, chăn, gối, nệm.... (mã hs lông vịt đã làm/ mã hs của lông vịt đã)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 05:Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác