cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành
Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành
Cây đỗ quyên cao 20-60cm (+-10cm)Rhoddoendron simsii (Cây trồng bằng giá thể sinh học, không chứa đất- không thuộc danh mục CITES)... (mã hs cây đỗ quyên ca/ mã hs của cây đỗ quyên)
Cây cảnh đỗ quyên cao 15-60cm (+-10cm) Rhoddoendron simsii (Cây trồng bằng giá thể sinh học, không chứa đất- không thuộc danh mục CITES)... (mã hs cây cảnh đỗ quy/ mã hs của cây cảnh đỗ)
Cây hoa Đỗ quyên cảnh (Rhoddoendron simsii), cao từ (20- 50)cm +/- 10cm,cây được trồng trên giá thể không có đất, hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs cây hoa đỗ quyê/ mã hs của cây hoa đỗ q)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 06:Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí