cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành
Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành

Bạn đang xem mã HS 06023000: Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành


Đang cập nhật...