cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.

Bạn đang xem mã HS 07020000: Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.


Đang cập nhật...