cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cà tím
Cà tím (Senryo)... (mã hs cà tím senryo/ mã hs của cà tím senr)
CÀ TÍM... (mã hs cà tím/ mã hs của cà tím)
Cà tím Senryo... (mã hs cà tím senryo/ mã hs của cà tím senry)
Cà tím thường ... (mã hs cà tím thường/ mã hs của cà tím thườn)
Cà tím (10 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 10 kgs// mã hs của cà tím 10 k)
Cà tím (20 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 20 kgs// mã hs của cà tím 20 k)
Cà tím (11 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 11 kgs// mã hs của cà tím 11 k)
Cà tím, trung bình 300-700grm... (mã hs cà tím trung b/ mã hs của cà tím trun)
Cà tím (Eggplant) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs cà tím eggplan/ mã hs của cà tím eggp)
Bí đỏ hồ lô (Japanese Pumpkin) packing 20kg/ctn (NW)... (mã hs bí đỏ hồ lô ja/ mã hs của bí đỏ hồ lô)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cà tím (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được