cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Rau mùi tươi do Trung Quốc sản xuất... (mã hs rau mùi tươi do/ mã hs của rau mùi tươi)
Rau mùi tươi Hallmandar- Mizuna, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs rau mùi tươi ha/ mã hs của rau mùi tươi)
Rau mầm củ cải tươi Sakura 1.8kg, hiệu/NSX: Koppert Cress... (mã hs rau mầm củ cải/ mã hs của rau mầm củ c)
Rau mùi tươi Vergerssteustac- Mizuna, hiệu/NSX: Vergerssteustac... (mã hs rau mùi tươi ve/ mã hs của rau mùi tươi)
Rau cải mầm tươi Vergerssteustac- Roquette, hiệu/NSX: Vergerssteustac... (mã hs rau cải mầm tươ/ mã hs của rau cải mầm)
Rau ngò rí tươi Mariusauda- Chervil in bundle 30g, hiệu/NSX:MARIUSAUDA... (mã hs rau ngò rí tươi/ mã hs của rau ngò rí t)
Lá mơ... (mã hs lá mơ/ mã hs của lá mơ)
Củ Sả... (mã hs củ sả/ mã hs của củ sả)
rau má... (mã hs rau má/ mã hs của rau má)
sả cây... (mã hs sả cây/ mã hs của sả cây)
Lá lốt... (mã hs lá lốt/ mã hs của lá lốt)
Ngò om... (mã hs ngò om/ mã hs của ngò om)
Tía tô... (mã hs tía tô/ mã hs của tía tô)
Củ lùn... (mã hs củ lùn/ mã hs của củ lùn)
LÁ DỨA... (mã hs lá dứa/ mã hs của lá dứa)
Lá quế... (mã hs lá quế/ mã hs của lá quế)
Bạc hà... (mã hs bạc hà/ mã hs của bạc hà)
Ngò ôm... (mã hs ngò ôm/ mã hs của ngò ôm)
Cà sọc... (mã hs cà sọc/ mã hs của cà sọc)
Bó xôi... (mã hs bó xôi/ mã hs của bó xôi)
bông hẹ... (mã hs bông hẹ/ mã hs của bông hẹ)
mía cây... (mã hs mía cây/ mã hs của mía cây)
rau đay... (mã hs rau đay/ mã hs của rau đay)
Bồ ngót... (mã hs bồ ngót/ mã hs của bồ ngót)
Ngò gai... (mã hs ngò gai/ mã hs của ngò gai)
Tía tô ... (mã hs tía tô/ mã hs của tía tô)
Diếp cá... (mã hs diếp cá/ mã hs của diếp cá)
Mía tím... (mã hs mía tím/ mã hs của mía tím)
Đậu đũa... (mã hs đậu đũa/ mã hs của đậu đũa)
Ngó sen... (mã hs ngó sen/ mã hs của ngó sen)
Bông bí... (mã hs bông bí/ mã hs của bông bí)
RAU RĂM... (mã hs rau răm/ mã hs của rau răm)
Sả tươi... (mã hs sả tươi/ mã hs của sả tươi)
Rau dền... (mã hs rau dền/ mã hs của rau dền)
Lá cari... (mã hs lá cari/ mã hs của lá cari)
CÀ PHÁO... (mã hs cà pháo/ mã hs của cà pháo)
Cà chùm... (mã hs cà chùm/ mã hs của cà chùm)
Ngò tây... (mã hs ngò tây/ mã hs của ngò tây)
Lá Quế ... (mã hs lá quế/ mã hs của lá quế)
Lá dong... (mã hs lá dong/ mã hs của lá dong)
Ngò rí ... (mã hs ngò rí/ mã hs của ngò rí)
húng cây... (mã hs húng cây/ mã hs của húng cây)
rau ngót... (mã hs rau ngót/ mã hs của rau ngót)
rau nhút... (mã hs rau nhút/ mã hs của rau nhút)
Cần nước... (mã hs cần nước/ mã hs của cần nước)
Rau đắng... (mã hs rau đắng/ mã hs của rau đắng)
Lá giang... (mã hs lá giang/ mã hs của lá giang)
Mồng tơi... (mã hs mồng tơi/ mã hs của mồng tơi)
Húng quế... (mã hs húng quế/ mã hs của húng quế)
Trái tắc... (mã hs trái tắc/ mã hs của trái tắc)
Củ riềng... (mã hs củ riềng/ mã hs của củ riềng)
QUẾ THÁI... (mã hs quế thái/ mã hs của quế thái)
Quế đắng... (mã hs quế đắng/ mã hs của quế đắng)
Trái mận... (mã hs trái mận/ mã hs của trái mận)
Ngải bún... (mã hs ngải bún/ mã hs của ngải bún)
Tiêu non... (mã hs tiêu non/ mã hs của tiêu non)
Trái gấc... (mã hs trái gấc/ mã hs của trái gấc)
hoa chuối... (mã hs hoa chuối/ mã hs của hoa chuối)
tiêu xanh... (mã hs tiêu xanh/ mã hs của tiêu xanh)
Kinh giới... (mã hs kinh giới/ mã hs của kinh giới)
Trái nhãn... (mã hs trái nhãn/ mã hs của trái nhãn)
Riềng non... (mã hs riềng non/ mã hs của riềng non)
Bắp chuối... (mã hs bắp chuối/ mã hs của bắp chuối)
Bông súng... (mã hs bông súng/ mã hs của bông súng)
Lá é tươi... (mã hs lá é tươi/ mã hs của lá é tươi)
Qủa Mướp ... (mã hs qủa mướp/ mã hs của qủa mướp)
rau bạc hà... (mã hs rau bạc hà/ mã hs của rau bạc hà)
rau dấp cá... (mã hs rau dấp cá/ mã hs của rau dấp cá)
rau ngò om... (mã hs rau ngò om/ mã hs của rau ngò om)
rau tía tô... (mã hs rau tía tô/ mã hs của rau tía tô)
rau muống ... (mã hs rau muống/ mã hs của rau muống)
Rau thì là... (mã hs rau thì là/ mã hs của rau thì là)
Rau ngò ôm... (mã hs rau ngò ôm/ mã hs của rau ngò ôm)
RAU DỀN ĐỎ... (mã hs rau dền đỏ/ mã hs của rau dền đỏ)
MƯỚP HƯƠNG... (mã hs mướp hương/ mã hs của mướp hương)
RAU NGÒ RÍ... (mã hs rau ngò rí/ mã hs của rau ngò rí)
Rau răm&VN... (mã hs rau răm&vn/ mã hs của rau răm&vn)
Bí đao 8kg... (mã hs bí đao 8kg/ mã hs của bí đao 8kg)
Bắp chuối ... (mã hs bắp chuối/ mã hs của bắp chuối)
Nước tương... (mã hs nước tương/ mã hs của nước tương)
Củ sả cây ... (mã hs củ sả cây/ mã hs của củ sả cây)
Ớt xanh đỏ... (mã hs ớt xanh đỏ/ mã hs của ớt xanh đỏ)
Rau Ngò gai... (mã hs rau ngò gai/ mã hs của rau ngò gai)
Cọng Bạc hà... (mã hs cọng bạc hà/ mã hs của cọng bạc hà)
Sả cây tươi... (mã hs sả cây tươi/ mã hs của sả cây tươi)
Củ hành khô... (mã hs củ hành khô/ mã hs của củ hành khô)
Rau diếp cá... (mã hs rau diếp cá/ mã hs của rau diếp cá)
RAU BỐ NGÓT... (mã hs rau bố ngót/ mã hs của rau bố ngót)
Bông so đũa... (mã hs bông so đũa/ mã hs của bông so đũa)
Ngò om tươi... (mã hs ngò om tươi/ mã hs của ngò om tươi)
Lá quế tươi... (mã hs lá quế tươi/ mã hs của lá quế tươi)
LÁ KHOAI MÌ... (mã hs lá khoai mì/ mã hs của lá khoai mì)
RAU BỒ NGÓT... (mã hs rau bồ ngót/ mã hs của rau bồ ngót)
quả khổ qua... (mã hs quả khổ qua/ mã hs của quả khổ qua)
Ngò om, ngổ... (mã hs ngò om ngổ/ mã hs của ngò om ngổ)
Tía tô tươi... (mã hs tía tô tươi/ mã hs của tía tô tươi)
Rau Bó xôi ... (mã hs rau bó xôi/ mã hs của rau bó xôi)
Cà tím dài ... (mã hs cà tím dài/ mã hs của cà tím dài)
rau cần nước... (mã hs rau cần nước/ mã hs của rau cần nước)
trái khổ qua... (mã hs trái khổ qua/ mã hs của trái khổ qua)
rau mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ mã hs của rau mồng tơi)
Rau Húng quế... (mã hs rau húng quế/ mã hs của rau húng quế)
BÔNG SUA ĐŨA... (mã hs bông sua đũa/ mã hs của bông sua đũa)
Đậu đũa Thái... (mã hs đậu đũa thái/ mã hs của đậu đũa thái)
Đọt rau lang... (mã hs đọt rau lang/ mã hs của đọt rau lang)
Rau muống lá... (mã hs rau muống lá/ mã hs của rau muống lá)
Rau dền xanh... (mã hs rau dền xanh/ mã hs của rau dền xanh)
Cọng bạc hà ... (mã hs cọng bạc hà/ mã hs của cọng bạc hà)
Rau ngò gai ... (mã hs rau ngò gai/ mã hs của rau ngò gai)
Rau húng cây... (mã hs rau húng cây/ mã hs của rau húng cây)
Hạt sen tươi... (mã hs hạt sen tươi/ mã hs của hạt sen tươi)
TRÁI CÀ PHÁO... (mã hs trái cà pháo/ mã hs của trái cà pháo)
Rau húng lủi... (mã hs rau húng lủi/ mã hs của rau húng lủi)
Cà pháo chùm... (mã hs cà pháo chùm/ mã hs của cà pháo chùm)
Rau húng lũi... (mã hs rau húng lũi/ mã hs của rau húng lũi)
Hoa Thiên lý... (mã hs hoa thiên lý/ mã hs của hoa thiên lý)
Cà pháo tươi... (mã hs cà pháo tươi/ mã hs của cà pháo tươi)
Bó xôi sạch ... (mã hs bó xôi sạch/ mã hs của bó xôi sạch)
Bồ ngót tươi... (mã hs bồ ngót tươi/ mã hs của bồ ngót tươi)
Lá chùm ngây... (mã hs lá chùm ngây/ mã hs của lá chùm ngây)
trái đậu rồng... (mã hs trái đậu rồng/ mã hs của trái đậu rồn)
rau kinh giới... (mã hs rau kinh giới/ mã hs của rau kinh giớ)
Bông thiên lý... (mã hs bông thiên lý/ mã hs của bông thiên l)
RAU MUỐNG CÂY... (mã hs rau muống cây/ mã hs của rau muống câ)
RAU MUỐNG BÀO... (mã hs rau muống bào/ mã hs của rau muống bà)
BẮP CHUỐI BÀO... (mã hs bắp chuối bào/ mã hs của bắp chuối bà)
Rau muống cạn... (mã hs rau muống cạn/ mã hs của rau muống cạ)
ĐẬU RỒNG TƯƠI... (mã hs đậu rồng tươi/ mã hs của đậu rồng tươ)
Rau mồng tơi ... (mã hs rau mồng tơi/ mã hs của rau mồng tơi)
Đậu đũa trắng... (mã hs đậu đũa trắng/ mã hs của đậu đũa trắn)
Rau muống hột... (mã hs rau muống hột/ mã hs của rau muống hộ)
trái cà nút áo... (mã hs trái cà nút áo/ mã hs của trái cà nút)
trái mướp khía... (mã hs trái mướp khía/ mã hs của trái mướp kh)
Quả mướp hương... (mã hs quả mướp hương/ mã hs của quả mướp hươ)
Xoài chua chùm... (mã hs xoài chua chùm/ mã hs của xoài chua ch)
Chôm chôm thái... (mã hs chôm chôm thái/ mã hs của chôm chôm th)
Lá tía tô tươi... (mã hs lá tía tô tươi/ mã hs của lá tía tô tư)
Rau kinh giới ... (mã hs rau kinh giới/ mã hs của rau kinh giớ)
Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
Trái Sa-pô-chê... (mã hs trái sapôchê/ mã hs của trái sapôc)
Măng tre có vỏ... (mã hs măng tre có vỏ/ mã hs của măng tre có)
Bắp chuối trái... (mã hs bắp chuối trái/ mã hs của bắp chuối tr)
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN... (mã hs bông điên điển/ mã hs của bông điên đi)
Cà pháo trắng ... (mã hs cà pháo trắng/ mã hs của cà pháo trắn)
Rau muống thái... (mã hs rau muống thái/ mã hs của rau muống th)
trái mướp hương... (mã hs trái mướp hương/ mã hs của trái mướp hư)
XÀ LÁCH (SALAD)... (mã hs xà lách salad/ mã hs của xà lách sal)
Rau cải bẹ xanh... (mã hs rau cải bẹ xanh/ mã hs của rau cải bẹ x)
Trái ớt hiểm đỏ... (mã hs trái ớt hiểm đỏ/ mã hs của trái ớt hiểm)
Rau cải Bó xôi ... (mã hs rau cải bó xôi/ mã hs của rau cải bó x)
củ riềng đỏ tươi... (mã hs củ riềng đỏ tươ/ mã hs của củ riềng đỏ)
Lá Ngải dấm thơm... (mã hs lá ngải dấm thơ/ mã hs của lá ngải dấm)
Cà pháo sọc xanh... (mã hs cà pháo sọc xan/ mã hs của cà pháo sọc)
Trái mãng cầu na... (mã hs trái mãng cầu n/ mã hs của trái mãng cầ)
Lá quế xanh tươi... (mã hs lá quế xanh tươ/ mã hs của lá quế xanh)
Rau Bó xôi Baby ... (mã hs rau bó xôi baby/ mã hs của rau bó xôi b)
Bạc hà, dọc mùng... (mã hs bạc hà dọc mùn/ mã hs của bạc hà dọc)
Trái Cà pháo tươi... (mã hs trái cà pháo tư/ mã hs của trái cà pháo)
Rau Dọc mùng tươi... (mã hs rau dọc mùng tư/ mã hs của rau dọc mùng)
Rau cần nước tươi... (mã hs rau cần nước tư/ mã hs của rau cần nước)
Ngò gai 8kg/thùng... (mã hs ngò gai 8kg/thù/ mã hs của ngò gai 8kg/)
Cà pháo xanh trung... (mã hs cà pháo xanh tr/ mã hs của cà pháo xanh)
Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ mã hs của trái mãng cầ)
Quả mướp hương tươi... (mã hs quả mướp hương/ mã hs của quả mướp hươ)
Sầu đâu, sầu đông, xoan... (mã hs sầu đâu sầu đô/ mã hs của sầu đâu sầu)
Bạc hà- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs bạc hà xuất xứ/ mã hs của bạc hà xuất)
Củ sắn- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ sắn xuất xứ/ mã hs của củ sắn xuất)
Lá lốt- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs lá lốt xuất xứ/ mã hs của lá lốt xuất)
Sả cây- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs sả cây xuất xứ/ mã hs của sả cây xuất)
Tía tô- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tía tô xuất xứ/ mã hs của tía tô xuất)
Lá lốt tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs lá lốt tươi 8/ mã hs của lá lốt tươi)
Lá quế tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs lá quế tươi 8/ mã hs của lá quế tươi)
Diếp cá- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs diếp cá xuất x/ mã hs của diếp cá xuấ)
Rau răm tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau răm tươi 8/ mã hs của rau răm tươi)
Củ riềng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ riềng xuất/ mã hs của củ riềng xu)
Đậu rồng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs đậu rồng xuất/ mã hs của đậu rồng xu)
Cải ngọt- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cải ngọt xuất/ mã hs của cải ngọt xu)
Ngãi bún- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs ngãi bún xuất/ mã hs của ngãi bún xu)
Rau nhút- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs rau nhút xuất/ mã hs của rau nhút xu)
Tiêu non- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tiêu non xuất/ mã hs của tiêu non xu)
Sả cây tươi (2 kgs/ thùng)... (mã hs sả cây tươi 2/ mã hs của sả cây tươi)
Lá chanh tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs lá chanh tươi/ mã hs của lá chanh tươ)
CỦ SẮN TƯƠI (net: 10kg/ctn)... (mã hs củ sắn tươi ne/ mã hs của củ sắn tươi)
Rau muống- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs rau muống xuất/ mã hs của rau muống x)
Rau thì là tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau thì là tươi/ mã hs của rau thì là t)
Rau ngò om tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau ngò om tươi/ mã hs của rau ngò om t)
Củ hành tím- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ hành tím xu/ mã hs của củ hành tím)
Cây phát tài- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cây phát tài x/ mã hs của cây phát tài)
Củ nghệ vàng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ nghệ vàng x/ mã hs của củ nghệ vàng)
Rau húng lủi tươi (8.5kgs/ctn)... (mã hs rau húng lủi tư/ mã hs của rau húng lủi)
Xoài chua- Mango, hàng mới 100%... (mã hs xoài chua mang/ mã hs của xoài chua m)
Bông cải xanh tươi (15 kgs/thùng)... (mã hs bông cải xanh t/ mã hs của bông cải xan)
Sả cây, Lemon Grass, hàng mới 100%... (mã hs sả cây lemon g/ mã hs của sả cây lemo)
TRÀ ATISÔ Hùng Phát (100 hộp/thùng)... (mã hs trà atisô hùng/ mã hs của trà atisô hù)
Khổ qua- Bitter melon, hàng mới 100%... (mã hs khổ qua bitter/ mã hs của khổ qua bit)
Rau tía tô tươi- Perilla, hàng mới 100%... (mã hs rau tía tô tươi/ mã hs của rau tía tô t)
Bông so đũa tươi- Sesbania, hàng mới 100%... (mã hs bông so đũa tươ/ mã hs của bông so đũa)
Lá Dứa- 50 x 7oz (200g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs lá dứa 50 x 7o/ mã hs của lá dứa 50 x)
Lá dứa (Padan Leaf); Packing: 5 kg/ctn (N.W)... (mã hs lá dứa padan l/ mã hs của lá dứa pada)
Tía tô- Perila; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs tía tô perila;/ mã hs của tía tô peri)
Chà ôm- Acacia; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs chà ôm acacia;/ mã hs của chà ôm acac)
Măng nứa tươi 500g x 20 túi/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs măng nứa tươi 5/ mã hs của măng nứa tươ)
Bông bí vàng tươi- Pumpkin flower, hàng mới 100%... (mã hs bông bí vàng tư/ mã hs của bông bí vàng)
Húng quế ý tươi (Ocimum basilicum), hàng mới 100%... (mã hs húng quế ý tươi/ mã hs của húng quế ý t)
Bông kim châm tươi- Drylily flower, hàng mới 100%... (mã hs bông kim châm t/ mã hs của bông kim châ)
Bông thiên lý tươi- Tonkin Creeper, hàng mới 100%... (mã hs bông thiên lý t/ mã hs của bông thiên l)
Bòn bon- Langsat; đóng gói:500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs bòn bon langsa/ mã hs của bòn bon lan)
Rau dền- Amaranth; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau dền amaran/ mã hs của rau dền ama)
Rau ngót- Pak wan; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau ngót pak w/ mã hs của rau ngót pa)
Ớt đỏ- Red chilli; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ red chil/ mã hs của ớt đỏ red c)
Rau má- Pennyworth; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau má pennywo/ mã hs của rau má penn)
Nấm linh chi trắng- Lingzhi mushroom, hàng mới 100%... (mã hs nấm linh chi tr/ mã hs của nấm linh chi)
Húng quế thái tươi (Ocimum basilicum), hàng mới 100%... (mã hs húng quế thái t/ mã hs của húng quế thá)
Trái tắc- Calamansi; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs trái tắc calam/ mã hs của trái tắc ca)
Rau đay- White jute; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau đay white/ mã hs của rau đay whi)
Sả cây- Lemon grass; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs sả cây lemon g/ mã hs của sả cây lemo)
Cần nước- Waterdrop; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs cần nước water/ mã hs của cần nước wa)
Rau đay đỏ- Red jute; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau đay đỏ red/ mã hs của rau đay đỏ)
Lá dứa (50 bịch x 200 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs lá dứa 50 bịch/ mã hs của lá dứa 50 b)
Rau mùi tây tươi (Petroselinum crispum), hàng mới 100%... (mã hs rau mùi tây tươ/ mã hs của rau mùi tây)
Rau răm- Praew leaves; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau răm praew/ mã hs của rau răm pra)
Mướp hương- Dishrag gourd; đóng gói:/bó, hàng mới 100%... (mã hs mướp hương dis/ mã hs của mướp hương)
Lá lốt- Chaplu leaves; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs lá lốt chaplu/ mã hs của lá lốt chap)
Rau nhút- Water mimosa; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau nhút water/ mã hs của rau nhút wa)
Húng quế- Sweet basil.; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs húng quế sweet/ mã hs của húng quế sw)
Tiêu non- Green pepper; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs tiêu non green/ mã hs của tiêu non gr)
Ớt hỗn hợp- Mix chilli; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ớt hỗn hợp mix/ mã hs của ớt hỗn hợp)
Rau mùi tây Ý tươi (Petroselinum crispum), hàng mới 100%... (mã hs rau mùi tây ý t/ mã hs của rau mùi tây)
Rau muống- Morning Glory; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau muống morn/ mã hs của rau muống m)
Bánh pía chay- Rice cake; đóng gói:4pcs/bó, hàng mới 100%... (mã hs bánh pía chay/ mã hs của bánh pía cha)
Lá tía tô xanh (Perilla Frutescens- lá tươi, hàng mới 100%)... (mã hs lá tía tô xanh/ mã hs của lá tía tô xa)
Cải thìa tươi (Brassica rapa subsp chinensis), hàng mới 100%... (mã hs cải thìa tươi/ mã hs của cải thìa tươ)
Ngải cứu- Mugwort, wormwood; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngải cứu mugwo/ mã hs của ngải cứu mu)
Xoài chua chum- Bunch mango; đóng gói:500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs xoài chua chum/ mã hs của xoài chua ch)
Kinh giới- Kinh gioi leaves; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs kinh giới kinh/ mã hs của kinh giới k)
Hoa thiên lý- Chinese violet; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs hoa thiên lý c/ mã hs của hoa thiên lý)
Cải thảo tươi (Brassica rapa subsp. pekinensis), hàng mới 100%... (mã hs cải thảo tươi/ mã hs của cải thảo tươ)
Cải Xoắn tươi (Brassica oleracea var.sabellica), hàng mới 100%... (mã hs cải xoắn tươi/ mã hs của cải xoắn tươ)
Chôm chôm thái- Thai rambutan; đóng gói:500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm thái/ mã hs của chôm chôm th)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Ngò tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
KHỔ QUA MIẾNG ĐÔNG LẠNH-FROZEN BITTER MELON SLICE, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:20BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khổ qua miếng đ/ mã hs của khổ qua miến)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được