cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả bơ
Bơ trái... (mã hs bơ trái/ mã hs của bơ trái)
Bơ sáp... (mã hs bơ sáp/ mã hs của bơ sáp)
Bơ chín ... (mã hs bơ chín/ mã hs của bơ chín)
BƠ (AVOCADO)... (mã hs bơ avocado/ mã hs của bơ avocado)
Trái bơ tươi... (mã hs trái bơ tươi/ mã hs của trái bơ tươi)
Quả bơ- Bịch 5kg... (mã hs quả bơ bịch 5k/ mã hs của quả bơ bịch)
Trái bơ sáp tươi... (mã hs trái bơ sáp tươ/ mã hs của trái bơ sáp)
Bơ, hàng mới 100%... (mã hs bơ hàng mới 10/ mã hs của bơ hàng mới)
Quả bơ Việt Nam 01 thùng x 10kg,hàng mới 100%... (mã hs quả bơ việt nam/ mã hs của quả bơ việt)
Bơ trái. Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 03.... (mã hs bơ trái hàng t/ mã hs của bơ trái hàn)
Bơ trái Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 03.... (mã hs bơ trái hàng tá/ mã hs của bơ trái hàng)
Quả bơ tươi
Quả bơ tươi*
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa