cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả sầu riêng
SẦU RIÊNG... (mã hs sầu riêng/ mã hs của sầu riêng)
Cơm sầu riêng... (mã hs cơm sầu riêng/ mã hs của cơm sầu riên)
Trái sầu riêng... (mã hs trái sầu riêng/ mã hs của trái sầu riê)
Sầu riêng tươi ... (mã hs sầu riêng tươi/ mã hs của sầu riêng tư)
TRÁI SẦU RIÊNGTƯƠI... (mã hs trái sầu riêngt/ mã hs của trái sầu riê)
Sầu riêng sấy 100g... (mã hs sầu riêng sấy 1/ mã hs của sầu riêng sấ)
TRÁI SẦU RIÊNG TƯƠI... (mã hs trái sầu riêng/ mã hs của trái sầu riê)
QK- Sầu riêng sấy 180g... (mã hs qk sầu riêng s/ mã hs của qk sầu riên)
Long nhãn sấy 300g (Hộp)... (mã hs long nhãn sấy 3/ mã hs của long nhãn sấ)
Trái sầu riêng(11kg/box)... (mã hs trái sầu riêng/ mã hs của trái sầu riê)
QN-Sầu riêng sấy quê nhà 95g... (mã hs qnsầu riêng sấ/ mã hs của qnsầu riêng)
Combo(5+1) Sầu riêng sấy 100g... (mã hs combo51 sầu/ mã hs của combo51 s)
Quả chanh tươi, Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs quả chanh tươi/ mã hs của quả chanh tư)
Quả Sầu riêng đông lạnh, (01hộp 12.5kg)... (mã hs quả sầu riêng đ/ mã hs của quả sầu riên)
Sầu riêng trái đông lạnh, (15.9Kg/thùng).... (mã hs sầu riêng trái/ mã hs của sầu riêng tr)
Sầu riêng tươi_RIPE DURIAN, Hàng mới 100%... (mã hs sầu riêng tươi/ mã hs của sầu riêng tư)
Sầu riêng không hạt đông lạnh (7.2kg/thùng), ... (mã hs sầu riêng không/ mã hs của sầu riêng kh)
Quả sầu riêng Ri6 tươi (Durio zibethinus)- Hàng xuất xứ Việt Nam.... (mã hs quả sầu riêng r/ mã hs của quả sầu riên)
Sầu riêng quả tươi đóng thùng đồng nhất 10kg/ thùng. Tổng 3.000 thùng... (mã hs sầu riêng quả t/ mã hs của sầu riêng qu)
Quả sầu riêng Monthong tươi (Durio zibethinus)- Hàng xuất xứ Việt Nam.... (mã hs quả sầu riêng m/ mã hs của quả sầu riên)
Quả sầu riêng, hàng dóng kiện đồng nhất 10 kg/kiện. xuất xứ tại việt nam... (mã hs quả sầu riêng/ mã hs của quả sầu riên)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa