cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing (SEN)
Qủa nhãn tươi(trọng lượng tịnh 10 kg/sọt, trọng lượng cả bì 10,5 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãn tươit/ mã hs của qủa nhãn tươ)
Quả nhãn tươi(Hàng đóng gói đồng nhất, TL tịnh 5kg/sọt, TL cả bì 6kg/sọt).... (mã hs quả nhãn tươih/ mã hs của quả nhãn tươ)
Qủa Nhãn Tươi(Hàng đóng gói đồng nhấtTL tịnh 2.5 kg/sọt,TL cả bì 3 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãn tươih/ mã hs của qủa nhãn tươ)
Qủa NhãnTươi (Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 19 kg/sọt,TL cả bì 22 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãntươi h/ mã hs của qủa nhãntươi)
Quả nhãn tươi (hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 12kg/sọt, TL cả bì 13kg/sọt)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
Quả nhãn tươi,(Hàng đóng gói đồng nhất, TL tịnh 2.8kg/sọt,TL cả bì 3kg/sọt)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
Qủa nhãn tươi (Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 12 kg/sọt,TL cả bì 13 kg/ sọt)... (mã hs qủa nhãn tươi/ mã hs của qủa nhãn tươ)
QUẢ NHÃN... (mã hs quả nhãn/ mã hs của quả nhãn)
Qủa Nhãn ... (mã hs qủa nhãn/ mã hs của qủa nhãn)
Qủa Nhãn Tươi... (mã hs qủa nhãn tươi/ mã hs của qủa nhãn tươ)
Quả Nhãn tươi... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
Quả NhãnTươi ... (mã hs quả nhãntươi/ mã hs của quả nhãntươi)
Nhãn quả tươi... (mã hs nhãn quả tươi/ mã hs của nhãn quả tươ)
Quả Nhãn tươi ... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
Qủa Nhãn Tươi ... (mã hs qủa nhãn tươi/ mã hs của qủa nhãn tươ)
Nhãn quả tươi ... (mã hs nhãn quả tươi/ mã hs của nhãn quả tươ)
Trái nhãn tươi... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
Quả nhãn xuồng tươi... (mã hs quả nhãn xuồng/ mã hs của quả nhãn xuồ)
nhãn quả tươi (đóng rổ)... (mã hs nhãn quả tươi/ mã hs của nhãn quả tươ)
Trái nhãn tươi (02kg/box)... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
quả nhãn tươi thương phẩm ... (mã hs quả nhãn tươi t/ mã hs của quả nhãn tươ)
Quả nhãn tươi, (01hộp 5kg)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
Quả nhãn tươi xuất xứ Thái Lan... (mã hs quả nhãn tươi x/ mã hs của quả nhãn tươ)
Nhãn quả tươi đóng rổ đồng nhất... (mã hs nhãn quả tươi đ/ mã hs của nhãn quả tươ)
Quả Nhãn tươi.(hàng xuất xứ THAILAND)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
TRAI CAY TUOI: NHAN (3,6KG/KIEN. SO LUONG 4.676 KIEN)... (mã hs trai cay tuoi/ mã hs của trai cay tuo)
Trái nhãn tươi. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam ... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
quả nhãn tươi đóng gói đồng nhất 10kg/rổ,hàng việt nam sản xuất... (mã hs quả nhãn tươi đ/ mã hs của quả nhãn tươ)
quả mít tươi đóng gói không đồng nhất 9- 11kg/quả,hàng việt nam sản xuất... (mã hs quả mít tươi đó/ mã hs của quả mít tươi)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa