cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả chôm chôm
Chôm chôm... (mã hs chôm chôm/ mã hs của chôm chôm)
Chôm chôm ... (mã hs chôm chôm/ mã hs của chôm chôm)
Quả chôm chôm... (mã hs quả chôm chôm/ mã hs của quả chôm chô)
TRÁI NHÃN TƯƠI ... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
Trái chôm chôm ... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
CHÔM CHÔM THƯỜNG... (mã hs chôm chôm thườn/ mã hs của chôm chôm th)
Chôm chôm quả tươi ... (mã hs chôm chôm quả t/ mã hs của chôm chôm qu)
Qủa nhãn tươi do VNSX... (mã hs qủa nhãn tươi d/ mã hs của qủa nhãn tươ)
Trái chanh dây (5kg/box)... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
Hàng mẫu quả chôm chôm tươi... (mã hs hàng mẫu quả ch/ mã hs của hàng mẫu quả)
QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (1KG/THÙNG N.W)... (mã hs quả chôm chôm t/ mã hs của quả chôm chô)
Chôm chôm (2.0kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm 20k/ mã hs của chôm chôm 2)
quả chôm chôm đóng thùng đồng nhất 10kg/thùng... (mã hs quả chôm chôm đ/ mã hs của quả chôm chô)
Chôm chôm Việt nam 01 thùng x 10 kg,hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm việt/ mã hs của chôm chôm vi)
Ngò rí- Coriander; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngò rí coriand/ mã hs của ngò rí cori)
Chôm chôm nhãn (Nephelium lappaceum), hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm nhãn/ mã hs của chôm chôm nh)
quả chôm chôm 20kg/1 thúng đóng gói đồng nhất 750 thùng... (mã hs quả chôm chôm 2/ mã hs của quả chôm chô)
CHÔM CHÔM TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 20KG_MỘT THÙNG. 750 THÙNG... (mã hs chôm chôm tươi/ mã hs của chôm chôm tư)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa