cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
DỨA MN ĐL... (mã hs dứa mn đl/ mã hs của dứa mn đl)
DỨA KHÚC LẠNH... (mã hs dứa khúc lạnh/ mã hs của dứa khúc lạn)
Vải quả đông lanh... (mã hs vải quả đông la/ mã hs của vải quả đông)
Vải quả đông lạnh... (mã hs vải quả đông lạ/ mã hs của vải quả đông)
Chanh dây-500g x 30... (mã hs chanh dây500g/ mã hs của chanh dây50)
VÚ SỮA (22 X 650 GR)... (mã hs vú sữa 22 x 65/ mã hs của vú sữa 22 x)
Đậu bắp nhỏ đông lạnh... (mã hs đậu bắp nhỏ đôn/ mã hs của đậu bắp nhỏ)
MÃNG CẦU (48 X 312 GR)... (mã hs mãng cầu 48 x/ mã hs của mãng cầu 48)
MÍT NGHỆ (40 X 300 GR)... (mã hs mít nghệ 40 x/ mã hs của mít nghệ 40)
Cơm thốt nốt đông lạnh... (mã hs cơm thốt nốt đô/ mã hs của cơm thốt nốt)
Xoài cắt khúc đông lạnh... (mã hs xoài cắt khúc đ/ mã hs của xoài cắt khú)
Mít đông lạnh 11kg/thùng... (mã hs mít đông lạnh 1/ mã hs của mít đông lạn)
Mít đông lạnh-400g x 30 ... (mã hs mít đông lạnh4/ mã hs của mít đông lạn)
Quất đông lạnh 11kg/thùng... (mã hs quất đông lạnh/ mã hs của quất đông lạ)
XOAI CAT HAT LUU DONG LANH... (mã hs xoai cat hat lu/ mã hs của xoai cat hat)
Chuối đông lạnh 12kg/thùng... (mã hs chuối đông lạnh/ mã hs của chuối đông l)
Xoài cắt hạt lựu đông lạnh... (mã hs xoài cắt hạt lự/ mã hs của xoài cắt hạt)
Xoài má đông lạnh (catchu)... (mã hs xoài má đông lạ/ mã hs của xoài má đông)
Hỗn hợp trái cây đông lạnh... (mã hs hỗn hợp trái câ/ mã hs của hỗn hợp trái)
Xoài cắt đông lạnh 2kg/gói... (mã hs xoài cắt đông l/ mã hs của xoài cắt đôn)
Mãng cầu đông lạnh-1kg x 10... (mã hs mãng cầu đông l/ mã hs của mãng cầu đôn)
Chôm chôm đông lạnh-1kg x 10... (mã hs chôm chôm đông/ mã hs của chôm chôm đô)
Sầu riêng không hạt-400g x 24... (mã hs sầu riêng không/ mã hs của sầu riêng kh)
Xoài má IQF đông lạnh (catchu)... (mã hs xoài má iqf đôn/ mã hs của xoài má iqf)
XOÀI CẤP ĐÔNG (NW 10KG/ THÙNG)... (mã hs xoài cấp đông/ mã hs của xoài cấp đôn)
KHÓM CẤP ĐÔNG (NW 10KG/ THÙNG)... (mã hs khóm cấp đông/ mã hs của khóm cấp đôn)
Mít đông lạnh (1 thùng/9.53Kgs)... (mã hs mít đông lạnh/ mã hs của mít đông lạn)
Khóm đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs khóm đông lạnh/ mã hs của khóm đông lạ)
Nước Chanh dây đóng viên cấp đông... (mã hs nước chanh dây/ mã hs của nước chanh d)
Xoài đông lạnh (IQF Mango Chunks)... (mã hs xoài đông lạnh/ mã hs của xoài đông lạ)
Xoài keo cắt hạt lựu 10MM đông lạnh... (mã hs xoài keo cắt hạ/ mã hs của xoài keo cắt)
Dừa sợi đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs dừa sợi đông lạ/ mã hs của dừa sợi đông)
Xoài cắt chunk đông IQF (10kg/thùng)... (mã hs xoài cắt chunk/ mã hs của xoài cắt chu)
Xoài bổ đôi đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs xoài bổ đôi đôn/ mã hs của xoài bổ đôi)
Trái cây hỗn hợp hiệu Green Field 565g... (mã hs trái cây hỗn hợ/ mã hs của trái cây hỗn)
Xoài cắt đôi đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs xoài cắt đôi đô/ mã hs của xoài cắt đôi)
Chanh dây đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs chanh dây đông/ mã hs của chanh dây đô)
Xoài cắt miếng đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs xoài cắt miếng/ mã hs của xoài cắt miế)
Chanh dây bổ đôi đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây bổ đô/ mã hs của chanh dây bổ)
Đu đủ cắt hạt lựu đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ cắt hạt l/ mã hs của đu đủ cắt hạ)
Xoài cắt 1/2 đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs xoài cắt 1/2 đô/ mã hs của xoài cắt 1/2)
Chanh dây cấp đông dạng viên (10 Kgs/ Thùng)... (mã hs chanh dây cấp đ/ mã hs của chanh dây cấ)
Chuối xiêm sống đông lạnh (1 thùng/18.16Kgs)... (mã hs chuối xiêm sống/ mã hs của chuối xiêm s)
Chuối Cau Trái_24boxes x280g_nhãn hiệu Trady... (mã hs chuối cau trái/ mã hs của chuối cau tr)
Xoài cắt vuông đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs xoài cắt vuông/ mã hs của xoài cắt vuô)
Vải thiều nguyên cùi đông lạnh, hàng mới 100%... (mã hs vải thiều nguyê/ mã hs của vải thiều ng)
Chanh dây nguyên trái cấp đông (10 Kgs/ Thùng)... (mã hs chanh dây nguyê/ mã hs của chanh dây ng)
Sầu riêng tách múi đông lạnh (1 thùng/15.89Kgs)... (mã hs sầu riêng tách/ mã hs của sầu riêng tá)
Chôm chôm nguyên trái đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs chôm chôm nguyê/ mã hs của chôm chôm ng)
Trái Gấc Thịt- 30 x 6oz (170g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs trái gấc thịt/ mã hs của trái gấc thị)
Mít, hàng mới 100%, VN sản xuất-42Traysx227G (8oz)... (mã hs mít hàng mới 1/ mã hs của mít hàng mớ)
XOÀI CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: NW10 KG/TÚI/THÙNG)... (mã hs xoài cắt khúc c/ mã hs của xoài cắt khú)
Mít đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 30 ... (mã hs mít đông lạnh/ mã hs của mít đông lạn)
Xoài cắt má đông lạnh (0.5 kgs/ CTNS), Hàng mới 100%... (mã hs xoài cắt má đôn/ mã hs của xoài cắt má)
Dừa sấy dẻo (Dried coconut), 0.5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs dừa sấy dẻo dr/ mã hs của dừa sấy dẻo)
Đu đủ sấy dẻo (Dried papaya), 0.5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ sấy dẻo/ mã hs của đu đủ sấy dẻ)
Hạt sen đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-250g x 30... (mã hs hạt sen đông lạ/ mã hs của hạt sen đông)
Chuối hấp trái, hàng mới 100%, VN sản xuất-24Traysx454G... (mã hs chuối hấp trái/ mã hs của chuối hấp tr)
Sầu riêng đông lạnh có hạt(21kgs/cartons), hàng mới 100%... (mã hs sầu riêng đông/ mã hs của sầu riêng đô)
Xoài keo cắt miếng 20x20MM đông lạnh IQF (10 kgs/carton)... (mã hs xoài keo cắt mi/ mã hs của xoài keo cắt)
Trái cây trộn đông lạnh (xoài, đu đủ đỏ, thanh long trắng)... (mã hs trái cây trộn đ/ mã hs của trái cây trộ)
Xoài kaew đông lạnh cắt 10x10mm (10 Kg/ thùng), hàng mới 100 %... (mã hs xoài kaew đông/ mã hs của xoài kaew đô)
Đu đủ cắt khúc 25x25mm đông lạnh (10 kgs/ CTNS), Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ cắt khúc/ mã hs của đu đủ cắt kh)
Đu đủ cắt miếng đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 30... (mã hs đu đủ cắt miếng/ mã hs của đu đủ cắt mi)
Thơm đông lạnh cắt 25x35mm (10kg/thùng, 73 thùng) hàng mới 100%... (mã hs thơm đông lạnh/ mã hs của thơm đông lạ)
Chanh dây sấy dẻo (Dried passion fruit), 0.5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây sấy d/ mã hs của chanh dây sấ)
Xoài cắt lựu đông lạnh/IQF Mango Chunks 10kg carton. Hàng mới 100%... (mã hs xoài cắt lựu đô/ mã hs của xoài cắt lựu)
Trái chanh dây đông lạnh (Đóng gói: 1kg/túi*10kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
Xoài cát chu đông lạnh cắt 20x25mm(10kg/ thùng, 100 thùng) hàng mới 100%... (mã hs xoài cát chu đô/ mã hs của xoài cát chu)
Xoài cắt xiên que đông lạnh (Đóng gói: 60g/túi*9kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs xoài cắt xiên q/ mã hs của xoài cắt xiê)
Xoài cắt dạng xí ngầu đông lạnh (01 KG/BAG x 10 BAGS/CARTON 10 KGS/CARTON).... (mã hs xoài cắt dạng x/ mã hs của xoài cắt dạn)
Sầu riêng múi có hạt đông lạnh, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.-400g x 20... (mã hs sầu riêng múi c/ mã hs của sầu riêng mú)
Thanh long cắt lựu đông lạnh (Đóng gói: 500g/túi*10kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs thanh long cắt/ mã hs của thanh long c)
Chuối bóc vỏ cắt khúc đông lạnh- slice 15mm (4 x 2.5kg/carton) (Hàng mới 100%) ... (mã hs chuối bóc vỏ cắ/ mã hs của chuối bóc vỏ)
KHÓM CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 10 KG/ PE BAG/ THÙNG) (Tên KH: Ananas comosus)... (mã hs khóm cắt khúc c/ mã hs của khóm cắt khú)
Chanh dây có hạt đông lạnh/Frozen Passionfruit Pulp (seed-in) 1.85kg tubs. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây có hạ/ mã hs của chanh dây có)
Thanh long đỏ cắt hạt lựu đông lạnh/IQF DRAGON FRUIT RED CONV. DICED 15MM. Hàng mới 100%... (mã hs thanh long đỏ c/ mã hs của thanh long đ)
CHANH CẮT LÁT CẤP ĐÔNG (PACKING: 2.5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Citrus latifolia)... (mã hs chanh cắt lát c/ mã hs của chanh cắt lá)
ĐU ĐỦ ĐỎ CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 2.5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Carica papaya)... (mã hs đu đủ đỏ cắt kh/ mã hs của đu đủ đỏ cắt)
FROZEN DURIAN (SẦU RIÊNG BỎ VỎ, CÓ HẠT, ĐÓNG HỘP; 300GR/BOX x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA) ... (mã hs frozen durian/ mã hs của frozen duria)
Dừa đông lạnh có mài nâu cắt 10x10mm (hàng mẫu- hàng không có giá trị thanh toán) hàng mới 100%... (mã hs dừa đông lạnh c/ mã hs của dừa đông lạn)
FROZEN JACKFRUIT (MÍT THÁI BỎ VỎ, KHÔNG HẠT; 400GR/VACUUM PACKED BAG x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA)... (mã hs frozen jackfrui/ mã hs của frozen jackf)
Chanh dây không hạt đông lạnh/Frozen Passionfruit Pulp (seed out) 20kg carton (packed 4 x 5kg). Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây không/ mã hs của chanh dây kh)
FROZEN SOURSOP (MÃNG CẦU LY, BỎ VỎ, KHÔNG HẠT, KHÔNG ĐƯỜNG; 300GR/PLASTIC GLASS x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA) ... (mã hs frozen soursop/ mã hs của frozen sours)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa