cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các chất thay thế có chứa cà phê
CÀ PHÊ ĐÁ... (mã hs cà phê đá/ mã hs của cà phê đá)
CÀ PHÊ NÓNG... (mã hs cà phê nóng/ mã hs của cà phê nóng)
CÀ PHÊ SỮA ĐÁ... (mã hs cà phê sữa đá/ mã hs của cà phê sữa đ)
CÀ PHÊ SỮA NÓNG... (mã hs cà phê sữa nóng/ mã hs của cà phê sữa n)
Cafe phin lọc tím... (mã hs cafe phin lọc t/ mã hs của cafe phin lọ)
Cafe phin lọc nâu... (mã hs cafe phin lọc n/ mã hs của cafe phin lọ)
Cafe phin lọc sữa... (mã hs cafe phin lọc s/ mã hs của cafe phin lọ)
Cafe phin lọc đen... (mã hs cafe phin lọc đ/ mã hs của cafe phin lọ)
Cafe phin lọc xanh... (mã hs cafe phin lọc x/ mã hs của cafe phin lọ)
CF Sáng tạo 5 340g... (mã hs cf sáng tạo 5 3/ mã hs của cf sáng tạo)
Cà phê Wake Up (T)... (mã hs cà phê wake up/ mã hs của cà phê wake)
Cafe hương chồn 250g... (mã hs cafe hương chồn/ mã hs của cafe hương c)
CF chồn gói 300g bột... (mã hs cf chồn gói 300/ mã hs của cf chồn gói)
CÀ PHÊ HẠT CULI 250GR... (mã hs cà phê hạt culi/ mã hs của cà phê hạt c)
CÀ PHÊ HẠT MOKA 250GR... (mã hs cà phê hạt moka/ mã hs của cà phê hạt m)
CF Mr Việt ĐL 250g bột... (mã hs cf mr việt đl 2/ mã hs của cf mr việt đ)
CF Mr Việt 3 in 1-255g... (mã hs cf mr việt 3 in/ mã hs của cf mr việt 3)
CF Mr Việt ĐL 500g bột... (mã hs cf mr việt đl 5/ mã hs của cf mr việt đ)
Cà phê PHỐ 10 gói (T2)... (mã hs cà phê phố 10 g/ mã hs của cà phê phố 1)
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 2-340GR... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 2-500GR... (mã hs cà phê chế phin/ mã hs của cà phê chế p)
NCF CAFE VIỆT 170ML T30... (mã hs ncf cafe việt 1/ mã hs của ncf cafe việ)
CF Mr Việt Ara 250g bột... (mã hs cf mr việt ara/ mã hs của cf mr việt a)
Cafe H chồn đậm đà 200g... (mã hs cafe h chồn đậm/ mã hs của cafe h chồn)
CÀ PHÊ PHIN LỌC TÍM ĐƠN... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
Cà phê Trung Nguyên đen... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
CF Mr Việt chồn 250g bột... (mã hs cf mr việt chồn/ mã hs của cf mr việt c)
Cafe H chồn tinh tế 200g... (mã hs cafe h chồn tin/ mã hs của cafe h chồn)
CÀ PHÊÂ PHIN LỌC NÂU ĐÔI... (mã hs cà phêâ phin lọ/ mã hs của cà phêâ phin)
CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA 250GR... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
CÀ PHÊ HẠT ARABICA 250GR... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
CF Mr Việt hòa tan đen 40g... (mã hs cf mr việt hòa/ mã hs của cf mr việt h)
CÀ PHÊ KOFEE BI-PHIN 250GR... (mã hs cà phê kofee bi/ mã hs của cà phê kofee)
CÀ PHÊ HẠT RANG CULI 500GR... (mã hs cà phê hạt rang/ mã hs của cà phê hạt r)
Cà phê TN đen nhỏ 30g (26)... (mã hs cà phê tn đen n/ mã hs của cà phê tn đe)
CF Cappuccino sầu dừa 240gr... (mã hs cf cappuccino s/ mã hs của cf cappuccin)
CÀ PHÊ PHIN GIẤY SÁNG 100GR... (mã hs cà phê phin giấ/ mã hs của cà phê phin)
CÀ PHÊ HẠT HƯƠNG CHỒN 250GR... (mã hs cà phê hạt hươn/ mã hs của cà phê hạt h)
Cà phê TN sữa mới 288g (26)... (mã hs cà phê tn sữa m/ mã hs của cà phê tn sữ)
Cà phê con sóc nâu 100g (T)... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
Cà phê TN đen 240g mới (26)... (mã hs cà phê tn đen 2/ mã hs của cà phê tn đe)
BOSS CÀ PHÊ SỮA 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê sữa/ mã hs của boss cà phê)
BOSS CÀ PHÊ ĐEN 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê đen/ mã hs của boss cà phê)
NESCAFE RTD LATTE 30X180ML T30... (mã hs nescafe rtd lat/ mã hs của nescafe rtd)
CÀ PHÊ PHIN CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê phin cầu/ mã hs của cà phê phin)
CÀ PHÊ DRIP(100% ARABICA)250GR... (mã hs cà phê drip100/ mã hs của cà phê drip)
CÀ PHÊ MACA 4 IN 1 (THE ROYAL)... (mã hs cà phê maca 4 i/ mã hs của cà phê maca)
CÀ PHÊ RANG XAY ĐƯỜNG PHỒ 250GR... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
CA PHE G7 2 IN 1-HOP 15 SACHETS... (mã hs ca phe g7 2 in/ mã hs của ca phe g7 2)
CA PHE G7 3 IN 1-HOP 21 SACHETS... (mã hs ca phe g7 3 in/ mã hs của ca phe g7 3)
CÀ PHÊ G7 GU MẠNH 3 IN 1-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 gu mạ/ mã hs của cà phê g7 gu)
CÀ PHÊ G7 HÒA TAN ĐEN-HỘP 15 GÓI... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
CÀ PHÊ LEGEND SỮA ĐÁ(HỘP 5 X 25GR)... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
CÀ PHÊ HÒA TAN ĐEN MR VIET(430202)... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
CÀ PHÊ ESPRESSO CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê espresso/ mã hs của cà phê espre)
CÀ PHÊ XAY HƯƠNG CHỒN ĐẬM ĐÀ 200GR... (mã hs cà phê xay hươn/ mã hs của cà phê xay h)
CÀ PHÊ SỮA ĐÁ HIGHLANDS COFFEE 235ML... (mã hs cà phê sữa đá h/ mã hs của cà phê sữa đ)
CA PHÊ HÒA TAN 2 IN 1 MRVIET(430219)... (mã hs ca phê hòa tan/ mã hs của ca phê hòa t)
COMBO CÀ PHÊ & PHIN + SÔCÔLA XOÀI DỪA... (mã hs combo cà phê &/ mã hs của combo cà phê)
Cà phê lon 5100002-Inspire Blend 250gr... (mã hs cà phê lon 5100/ mã hs của cà phê lon 5)
CÀ PHÊ G7 CAPPUCCINO HƯƠNG MOCHA-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
CÀ PHÊ G7 PASSIONA HÒA TAN 4 IN 1-HỘP 14... (mã hs cà phê g7 passi/ mã hs của cà phê g7 pa)
CÀ PHÊ HẠT MR VIET ARABICA 500GR(647875)... (mã hs cà phê hạt mr v/ mã hs của cà phê hạt m)
THỨC UỐNG HÒA TAN ARCHCAFE(15 GÓIX12HỘP)... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
CÀ PHÊ ĐEN VIETNAMESE BLACK COFFEE 185ML... (mã hs cà phê đen viet/ mã hs của cà phê đen v)
Cà phê túi 5100016-Expert Blend 1- 500gr... (mã hs cà phê túi 5100/ mã hs của cà phê túi 5)
CÀ PHÊ MR VIET-CÀ PHÊ DALAT 250GR(647561)... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
CÀ PHÊ MR VIET RANG XAY ARABICA 250GR(647851)... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
Cà phê hộp 5200067- hòa tan Americano Premium... (mã hs cà phê hộp 5200/ mã hs của cà phê hộp 5)
CÀ PHÊ CAPPUCCINO DỪA ARCHAFE(20GRX50TÚI) 1 KG... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
Cà phê túi 5200090-hoà tan 3in1 Café Sữa (E/V)... (mã hs cà phê túi 5200/ mã hs của cà phê túi 5)
CÀ PHÊ MATCHA DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X18GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê matcha d/ mã hs của cà phê match)
CÀ PHÊ CAPUCHINO DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X20GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê capuchin/ mã hs của cà phê capuc)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 09:Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị