cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)
ỚT KHÔ INDIA CHƯA SƠ CHẾ, LÀM THỨC ĂN CHO NGƯỜI, (MỚI 100%), ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 25 KG/ BAO... (mã hs ớt khô india ch/ mã hs của ớt khô india)
Quả ớt khô còn cuống loại B- Indian Genus Capsium 334/Sannam S4 with stem/Grade B/Old crop (25kg/bao)... (mã hs quả ớt khô còn/ mã hs của quả ớt khô c)
Ớt khô nguyên quả, 330 thùng x 5kg/thùng/5 túi. Nhà sản xuất: Shenzhen GuangMaoXin Import and Export Co.,Ldt. Hàng mới 100%... (mã hs ớt khô nguyên q/ mã hs của ớt khô nguyê)
Quả ớt khô... (mã hs quả ớt khô/ mã hs của quả ớt khô)
Ớt quả khô... (mã hs ớt quả khô/ mã hs của ớt quả khô)
Quả ớt khô đã bỏ cuống... (mã hs quả ớt khô đã b/ mã hs của quả ớt khô đ)
Ớt trái khô Lotus (100gr x 30)... (mã hs ớt trái khô lot/ mã hs của ớt trái khô)
Quả ớt khô thuộc chi Capsicum, chưa qua chế biến, dùng làm gia vị... (mã hs quả ớt khô thuộ/ mã hs của quả ớt khô t)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 09:Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị