cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

Bạn đang xem mã HS 09042110: Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)


Đang cập nhật...