cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Lúa mạch hữu cơ dùng làm thức ăn cho bò sữa... (mã hs lúa mạch hữu cơ/ mã hs của lúa mạch hữu)
LÚA ĐẠI MẠCH (BARLEY),vụ mùa 2019, chưa qua chế biến, chưa xác vỏ trấu. Dùng để sản xuất bia... (mã hs lúa đại mạch b/ mã hs của lúa đại mạch)
Lúa đại mạch dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs lúa đại mạch dù/ mã hs của lúa đại mạch)
Lúa đại mạch, vụ mùa 2018/2019, chưa qua chế biến, chưa xát vỏ trấu(chưa chế biến thành các sản phẩm khác) làm nguyên liệu để sản xuất malt Bia.... (mã hs lúa đại mạch v/ mã hs của lúa đại mạch)
Lúa đại mạch nguyên hạt chưa tách vỏ (Barley), chưa qua sơ chế, dùng trong chế biến thức ăn cho người. Hàng mới 100%... (mã hs lúa đại mạch ng/ mã hs của lúa đại mạch)
Hạt lúa mạch (Đại mạch) BARLEY, chỉ qua sơ chế thông thường(bóc vỏ, tách hạt, sấy khô), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1.1.8 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs hạt lúa mạch đ/ mã hs của hạt lúa mạch)
Lúa đại mạch
Lúa đại mạch , chưa qua chế biến , chưa xát vỏ trấu ( chưa chế biến thành các sản phẩm khác)
Lúa đại mạch chưa qua sơ chế Australian Feed Barley
Lúa đại mạch chưa tách vỏ - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN - Mặt hàng không chịu thuế VAT theo thông tư 129 QĐ BTC
Lúa Mạch chưa qua sơ chế nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập phù hợp QĐ 90/ BNN và PTNT
Lúa mạch chưa qua sơ chế.Nguyên liệu sane xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp QĐ 90/BNN và PTNT
Lúa đại mạch chưa tách vỏ - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN - Mặt hàng không chịu thuế VAT theo thông tư 129 QĐ BTC
Lúa đại mạch chưa tách vỏ - Hàng mới 100% (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN - Mặt hàng không chịu thuế VAT theo thông tư 129 QĐ BTC
Lúa Mạch chưa qua sơ chế nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập phù hợp QĐ 90/ BNN và PTNT
Lúa mạch chưa qua sơ chế.Nguyên liệu sane xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp QĐ 90/BNN và PTNT
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc