cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Gạo nếp (SEN)
GẠO NẾP THÁI LAN (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 49kg/Bao)... (mã hs gạo nếp thái la/ mã hs của gạo nếp thái)
Gạo nếp Lào 25% tấm (hàng đóng gói TL tịnh 50kg/bao, TL cả bì 50.02kg/bao)... (mã hs gạo nếp lào 25%/ mã hs của gạo nếp lào)
Nếp (50KG/Bao)... (mã hs nếp 50kg/bao/ mã hs của nếp 50kg/ba)
Gạo nếp trắng thái lan đã xát (Thai White Glutinous Rice 10 %) Hàng đóng gói đồng nhất 49 kg/bao... (mã hs gạo nếp trắng t/ mã hs của gạo nếp trắn)
Gạo nếp Lào (hàng đóng gói TL tịnh 50kg/bao, TL cả bì 50.02kg/bao)... (mã hs gạo nếp lào hà/ mã hs của gạo nếp lào)
GẠO NẾP 1KG*12/BAO-THAI WHITE GLUTINOUS RICE, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo nếp 1kg*12// mã hs của gạo nếp 1kg*)
NẾP THƠM Fragrant glutinous rice,12bags/ctn; 1bag36oz; 12kgs/CTN;, hàng mới 100%... (mã hs nếp thơm fragra/ mã hs của nếp thơm fra)
Gạo nếp... (mã hs gạo nếp/ mã hs của gạo nếp)
Gạo nếp 5% tấm. Đóng trong bao PP mới 50 kg/ 1 bao.... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ mã hs của gạo nếp 5% t)
NÊP LONG AN 10% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP + PE 25KGS... (mã hs nêp long an 10%/ mã hs của nêp long an)
NẾP 10% TẤM XUẤT KHẨU; TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO... (mã hs nếp 10% tấm xuấ/ mã hs của nếp 10% tấm)
Gạo Nếp 10% tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao.... (mã hs gạo nếp 10% tấm/ mã hs của gạo nếp 10%)
NÊP, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs nêp đóng đồng/ mã hs của nêp đóng đồ)
Gạo nếp. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50.25kg/bao... (mã hs gạo nếp hàng đ/ mã hs của gạo nếp hàn)
GAO NEP VIETNAM 10% TAM. GOM 10.000 BAO PP 50KG... (mã hs gao nep vietnam/ mã hs của gao nep viet)
Gạo trắng 5% tấm, đóng bao PP 25kg.bao... (mã hs gạo trắng 5% tấ/ mã hs của gạo trắng 5%)
Gạo Nếp 15 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo nếp 15 % tấ/ mã hs của gạo nếp 15 %)
Nếp hiệu KINGO. Đóng trong bao tịnh 2kg, 6 bao 2kg đóng trong 1 thùng carton tịnh 12kg/thùng. NW 3,60 MTS. Trị giá 3,546.00 USD... (mã hs nếp hiệu kingo/ mã hs của nếp hiệu kin)
Gạo nếp Việt Nam hiệu Trái Dưa Hấu đóng bao 25kgs... (mã hs gạo nếp việt na/ mã hs của gạo nếp việt)
Gạo Nếp (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao,trọng lượng cả bì 50.02kg/bao)... (mã hs gạo nếp hàng đ/ mã hs của gạo nếp hàn)
NẾP VIỆT NAM 5% TẤM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs nếp việt nam 5%/ mã hs của nếp việt nam)
Nep, dong goi 18kg/bao... (mã hs nep dong goi 1/ mã hs của nep dong go)
Nếp Premium 2% tấm (2000 bao 20 kg)... (mã hs nếp premium 2%/ mã hs của nếp premium)
Gạo tẻ. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng bao cả bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs gạo tẻ xuất xứ/ mã hs của gạo tẻ xuất)
Nếp Việt Nam 10% Tấm. Đóng hàng loại bao 50kg... (mã hs nếp việt nam 10/ mã hs của nếp việt nam)
Gạo nếp. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs gạo nếp xuất x/ mã hs của gạo nếp xuấ)
Gạo nếp 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kgs. Tổng cộng 920 bao... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ mã hs của gạo nếp 5% t)
NÊP 10% TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG... (mã hs nêp 10% tâm đó/ mã hs của nêp 10% tâm)
NÊP. ĐÓNG BAO PP/PE 25KGS.... (mã hs nêp đóng bao p/ mã hs của nêp đóng ba)
Nep 5% tam, đóng gói 1Kg x20/ bao#VN... (mã hs nep 5% tam đón/ mã hs của nep 5% tam)
Gạo nếp (đóng bao đồng nhất, trọng lượng tịnh 50kg/bao; trọng lượng cả bì 50,1kg/bao)... (mã hs gạo nếp đóng b/ mã hs của gạo nếp đón)
Gạo Nếp 10 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo nếp 10 % tấ/ mã hs của gạo nếp 10 %)
Nếp 5% tấm (Xuất xứ Việt Nam 100%). Hàng đóng đồng nhất 30 kgs/bao PP- Vietnamese Glutinous Rice (Crop 2019)... (mã hs nếp 5% tấm xuấ/ mã hs của nếp 5% tấm)
Gạo Nếp (#180) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo nếp #180/ mã hs của gạo nếp #18)
GẠO NẾP TÂY BẮC KHÔ... (mã hs gạo nếp tây bắc/ mã hs của gạo nếp tây)
Gạo Nếp nguyên hạt 25%tấm (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 25kg/bao,trọng lượng cả bì 25.01kg/bao)... (mã hs gạo nếp nguyên/ mã hs của gạo nếp nguy)
Nếp thơm 2% tấm (937 bao 40 LBS18.14 kg)... (mã hs nếp thơm 2% tấm/ mã hs của nếp thơm 2%)
NÊP 5% TÂM. ĐÓNG BAO PP+PE 25KG... (mã hs nêp 5% tâm đón/ mã hs của nêp 5% tâm)
Gạo nếp 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ mã hs của gạo nếp 5% t)
Gạo nếp tím than 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo nếp tím tha/ mã hs của gạo nếp tím)
Gạo Nếp trắng Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs... (mã hs gạo nếp trắng v/ mã hs của gạo nếp trắn)
[HNTQ] Gạo nếp lào
Gạo Nếp
Gạo nếp Lào
Gạo thơm Jasmine 5% tấm
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc