cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần IV Chương 19 19041010 Chứa ca cao
2 Phần IV Chương 19 19041090 Loại khác
3 Phần IV Chương 19 19042010 Thực phẩm chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang
4 Phần IV Chương 19 19042090 Loại khác
5 Phần IV Chương 19 19043000 Lúa mì bulgur (1)
6 Phần IV Chương 19 19049010 Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ
7 Phần IV Chương 19 19049090 Loại khác