cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh
Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh
Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh
Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh
+ 1
Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh
Lạc nhân đã qua sơ chế thông thường (dùng làm thực phẩm cho người),chưa rang, chưa làm chín cách khác,chưa vỡ mảnh, tên khoa học Arachis Hypogaes, 50kg/bao, 840 bao, mới 100%... (mã hs lạc nhân đã qua/ mã hs của lạc nhân đã)
Lạc nhân khô... (mã hs lạc nhân khô/ mã hs của lạc nhân khô)
Lạc nhân... (mã hs lạc nhân/ mã hs của lạc nhân)
Hạt lạc nhân... (mã hs hạt lạc nhân/ mã hs của hạt lạc nhân)
Lạc nhân Size 50/60 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến,1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, NSX: BADANI CORPORATION... (mã hs lạc nhân size 5/ mã hs của lạc nhân siz)
Lạc nhân Size 80/90 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến,1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, NSX: BADANI CORPORATION... (mã hs lạc nhân size 8/ mã hs của lạc nhân siz)
Lạc nhân (Hàng mới 100%, 50 Kg/bao, mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs lạc nhân hàng/ mã hs của lạc nhân hà)
Hạt lạc đã qua sơ chế thông thường,đã bóc vỏ,dùng làm thức ăn cho người,không nằm trong danh mục Cites,tên khoa học:Arachis hypogaea,50kg/bao;40/50. Mới 100%.... (mã hs hạt lạc đã qua/ mã hs của hạt lạc đã q)
Hạt Lạc Nhân Đóng Bao (Tên khoa học: Arachis hypogaea). Hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs hạt lạc nhân đó/ mã hs của hạt lạc nhân)
GROUNDNUT KERNELS- ĐẬU PHỘNG NHÂN- CHƯA QUA CHẾ BIẾN- 2000BAO X 50KG, NET WEIGHT: 99800KGS... (mã hs groundnut kerne/ mã hs của groundnut ke)
ĐẬU PHỘNG NHÂN (chưa qua chế biến)- RAW PEANUT KERNELS BOLD 50-60 NEW CROP (1900 bao x 50 kg)... (mã hs đậu phộng nhân/ mã hs của đậu phộng nh)
Lạc nhân chưa vỡ mảnh (TQSX)... (mã hs lạc nhân chưa v/ mã hs của lạc nhân chư)
HẠT ĐẬU PHỘNG (ĐÃ TÁCH VỎ)... (mã hs hạt đậu phộng/ mã hs của hạt đậu phộn)
Lạc nhân khô cỡ 50/60 chưa bóc vỏ chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô,đóng 50 kg/bao(tên khoa học Arachis hypogaea),dùng làm thực phẩm cho ngươi hàng mới 100%.... (mã hs lạc nhân khô cỡ/ mã hs của lạc nhân khô)
Đậu Phộng Nhân... (mã hs đậu phộng nhân/ mã hs của đậu phộng nh)
Hạt lạc nhân Groundnut kernels 40/50, (tên khoa học: arachis hypogaea), đã sơ chế bóc vỏ, làm sạch, chưa rang, chưa làm chín, đóng trong 760 bao PP 50kg/bao, không thuộc danh mục Cites, mới 100%... (mã hs hạt lạc nhân gr/ mã hs của hạt lạc nhân)
Hạt lạc (đã hoặc chưa vỡ mảnh), tên khoa học: Arachis hypogaea, Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%... (mã hs hạt lạc đã hoặ/ mã hs của hạt lạc đã)
Hạt lạc nhân chưa qua chế biến (Arachis hypogaea).Hàng không thuộc danh mục Cites. Hàng nhập dùng làm thực phẩm.(Hàng mới 100%,hàng đóng bao 50 kgs/bao).... (mã hs hạt lạc nhân ch/ mã hs của hạt lạc nhân)
Lạc nhân Groundnut Kernels 40-50 đã bóc vỏ, chưa qua sơ chế, đóng gói: 50 kgs/bao, 760 bao, hàng mới 100%... (mã hs lạc nhân ground/ mã hs của lạc nhân gro)
Lạc nhân dùng trong thực phẩm (1kg/túi), hàng mẫu... (mã hs lạc nhân dùng t/ mã hs của lạc nhân dùn)
Lạc (đỏ) đã tách vỏ ngoài, chưa qua chế biến. Tên khoa học Arachis hypogaea. Hàng mới 100%... (mã hs lạc đỏ đã tác/ mã hs của lạc đỏ đã)
Lạc (trắng) đã tách vỏ ngoài, chưa qua chế biến. Tên khoa học Arachis hypogaea. Hàng mới 100%... (mã hs lạc trắng đã/ mã hs của lạc trắng)
Đậu phộng phơi khô,(50KG/BAO), xuất xứ India... (mã hs đậu phộng phơi/ mã hs của đậu phộng ph)
Lạc nhân Size 40/50 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến,1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, nsx: KANDIYAR INCORPORATION... (mã hs lạc nhân size 4/ mã hs của lạc nhân siz)
PEANUTS KERNELS 80/90- ĐẬU PHỘNG NHÂN- CHƯA QUA CHẾ BIẾN- 800 BAO x 50KG, Net Weight: 39.908KGS... (mã hs peanuts kernels/ mã hs của peanuts kern)
Lạc nhân (dùng làm thực phẩm), đã tách vỏ, hàng chưa qua chế biến, kích thước 40/50, tên khoa học: Arachis hypogaea, mùa vụ 2019, qui cách đóng gói 50kg/bao, nhà sx: Shreeji Protein.... (mã hs lạc nhân dùng/ mã hs của lạc nhân dù)
Hạt lạc nhân còn nguyên hạt (Arachis hypogaea), đóng trong bao mỗi bao 50kg, hàng không thuộc trong danh mục CITIES, dùng làm thực phẩm cho người, cơ sở sản xuất: H. BHEDA & CO, INDIA. Mới 100%.... (mã hs hạt lạc nhân cò/ mã hs của hạt lạc nhân)
Hạt lạc nhân sấy khô chưa qua chế biến (Arachis hypogea). Hàng không thuộc danh mục CITES, không chịu thuế GTGT. Hàng mới 100%. NSX PATEL RETAIL PVT LTD hàng đóng 50kg/bao... (mã hs hạt lạc nhân sấ/ mã hs của hạt lạc nhân)
Đậu phộng hữu cơ (vỏ đỏ) Organic Raw Peanut (sơ chế thông thường bằng cách sấy khô), 250g/gói; NSX:HEALTH PARADISE SDN; HSD: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs đậu phộng hữu c/ mã hs của đậu phộng hữ)
Lạc nhân còn nguyên hạt, tên khoa học: Arachis hypogaea, dùng làm thực phẩm cho người, cơ sở sản xuất: KANDIYAR INCORPORATION, đóng gói 50kg/bao, hàng không thuộc trong danh mục Cites, hàng mới 100%... (mã hs lạc nhân còn ng/ mã hs của lạc nhân còn)
Lạc nhân (Arachi hypogea), hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs lạc nhân arach/ mã hs của lạc nhân ar)
Hạt lạc nhân (Arachis hypogea) được đóng trong bao, mỗi bao 50kg, hàng không thuộc trong danh mục CITIES. Dùng làm thực phẩm cho người. Cơ sở sản xuất FARMKART FOODS.... (mã hs hạt lạc nhân a/ mã hs của hạt lạc nhân)
ĐẬU PHỘNG NHÂN- GROUNDNUT KERNELS, tên khoa học Arachis hypogea, chưa qua chế biến, dùng làm thức ăn cho người, đóng gói bao PP, 50kg/bao.... (mã hs đậu phộng nhân/ mã hs của đậu phộng nh)
Lạc nhân (thực phẩm cho người), đã tách vỏ, hàng chưa qua chế biến, tên khoa học: Arachis hypogaea, mùa vụ 2019, qui cách đóng gói 50kg/bao, nhà sx: Badani Corporation.... (mã hs lạc nhân thực/ mã hs của lạc nhân th)
Đậu phộng (25 kgs/bao)... (mã hs đậu phộng 25 k/ mã hs của đậu phộng 2)
Hạt lạc nhân chưa qua chế biến (Arachis hypogea).Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs hạt lạc nhân ch/ mã hs của hạt lạc nhân)
Lạc Nhân (20kg)... (mã hs lạc nhân 20kg/ mã hs của lạc nhân 20)
Lạc nhân (500g/gói, 36 gói/thùng), 27 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 31/12/2021... (mã hs lạc nhân 500g// mã hs của lạc nhân 50)
Lạc nhân (Arachis hypogea)... (mã hs lạc nhân arach/ mã hs của lạc nhân ar)
Hạt lạc nhân đóng bao (Arachis hypogea). hàng không nằm trong danh mực cites... (mã hs hạt lạc nhân đó/ mã hs của hạt lạc nhân)
Hạt lạc nhận (Tên khoa học:Arachis hypogaea) Hàng không nằm trong danh mục cites... (mã hs hạt lạc nhận t/ mã hs của hạt lạc nhận)
Lạc nhân 300g(50 gói/thùng) Hàng mới 100%do VN sản xuất... (mã hs lạc nhân 300g5/ mã hs của lạc nhân 300)
Lạc nhân đỏ 300g(50 gói/thùng) Hàng mới 100%do VN sản xuất... (mã hs lạc nhân đỏ 300/ mã hs của lạc nhân đỏ)
Hạt lạc nhân (Arachis hypogaea) không thuộc danh mục CITES và không chịu thuế GTGT. Hàng mới 100%... (mã hs hạt lạc nhân a/ mã hs của hạt lạc nhân)
Lạc nhân 23 kg/thùng, mới 100%... (mã hs lạc nhân 23 kg// mã hs của lạc nhân 23)
Lạc trắng, hàng đóng trong 140 thùng, 500 g/ gói,40 gói/thùng, mới 100%... (mã hs lạc trắng hàng/ mã hs của lạc trắng h)
Đậu phộng cội (1kg x 10 Bags)... (mã hs đậu phộng cội/ mã hs của đậu phộng cộ)
Đậu phộng Lotus (385gr x 30)... (mã hs đậu phộng lotus/ mã hs của đậu phộng lo)
Lạc vỏ hồng Kibaco.Xuất xứ Việt Nam (300gam/bag, 50bag/box16kg)... (mã hs lạc vỏ hồng kib/ mã hs của lạc vỏ hồng)
Lạc nhân
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 12:Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô làm thức ăn gia súc