cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hạt dưa (melon seeds)
Hạt dưa (melon seeds)
Hạt dưa (melon seeds)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hạt dưa (melon seeds)
Hạt dưa khô chưa qua chế biến, chưa đóng gói để bán lẻ. Do Trung Quốc sản xuất. Mới 100%... (mã hs hạt dưa khô chư/ mã hs của hạt dưa khô)
Hạt giống dưa lê- Hybrid Oriental melon. tên khoa học Cucumis melo. Mới 100%... (mã hs hạt giống dưa l/ mã hs của hạt giống dư)
Hạt giống: Hạt Dưa hấu/Watermelon Dua hau lai F1 Thai Duong 85. Hàng mới 100%... (mã hs hạt giống hạt/ mã hs của hạt giống h)
Hạt giống Dưa hấu "TOR-468". Tên khoa học: Citrullus lanatus. Dùng để gieo trồng.... (mã hs hạt giống dưa h/ mã hs của hạt giống dư)
Hạt dưa cam thảo (1 thùng 5 gói x 600g). Nhà sản xuất: Ta Fa Hang Work. Hàng mới: 100%... (mã hs hạt dưa cam thả/ mã hs của hạt dưa cam)
Hạt dưa tương dầu (1 thùng 5 gói x 600g). Nhà sản xuất: Ta Fa Hang Work. Hàng mới: 100%... (mã hs hạt dưa tương d/ mã hs của hạt dưa tươn)
Hạt giống dưa gang (PICKLING MELON, SILVER CHARM). Hàng mới 100%... (mã hs hạt giống dưa g/ mã hs của hạt giống dư)
Hạt dưa khô chưa qua chế biến ( Hàng mới 100% Do Trung Quốc sản xuất ). 1200Bao ( 60Kg/Bao ).
Hạt Dưa khô chưa qua chế biến. Cơ Sở sản xuất: Số 58 khu A chợ Nông Mậu - Hồng Đỉnh. Địa chỉ: Huyện Ngũ Nguyên khu Tự trị Nội Mông Trung Quốc. Tên hiêụ: Trung Quốc.
Hạt dưa khô chưa qua chõ biõn (không biõn đổi gen), ký hiệu HD, míi 100%. (Cơ sở sản xuÊt: Công ty TNHH Thùc Phèm Thiên Nhân, Địa chỉ: Đưêng Kiõn Quèc - TX Xương Cát - Tân Cương - Trung Quèc
Hạt dưa khô đã bóc vỏ (nhân hạt dưa chưa qua chế biến, ngâm, tẩm) "Xue Bai Ren", mới 100%, sản xuất tại công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Nhân - Tân Cương - TQ, đc: Đường Kiến Quốc - TX Xương Cát - Tân Cương - TQ.
Hạt dưa khô qua chế biến. Cơ Sở sản xuất: Số 58 khu A chợ Nông Mậu - Hồng Đỉnh. Địa chỉ: Huyện Ngũ Nguyên khu Tự trị Nội Mông Trung Quốc. Tên hiêụ: Trung Quốc. (Không phải thực phẩm biến đổi gen)
Hạt dưa khô, chưa qua chế biến, chưa đóng gói để bán lẻ.
Hạt dưa khô chưa qua chế biến ( Hàng mới 100% Do Trung Quốc sản xuất ). 1200Bao ( 60Kg/Bao ).
Hạt dưa khô chưa qua chõ biõn (không biõn đổi gen), ký hiệu HD, míi 100%. (Cơ sở sản xuÊt: Công ty TNHH Thùc Phèm Thiên Nhân, Địa chỉ: Đưêng Kiõn Quèc - TX Xương Cát - Tân Cương - Trung Quèc
Hạt dưa khô đã bóc vỏ (nhân hạt dưa chưa qua chế biến, ngâm, tẩm) "Xue Bai Ren", mới 100%, sản xuất tại công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Nhân - Tân Cương - TQ, đc: Đường Kiến Quốc - TX Xương Cát - Tân Cương - TQ.
Hạt dưa khô chưa qua chế biến ( Hàng mới 100% Do Trung Quốc sản xuất ). 1200Bao ( 60Kg/Bao ).
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 12:Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô làm thức ăn gia súc