cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hạt dưa (melon seeds)
Hạt dưa (melon seeds)
Hạt dưa (melon seeds)

Bạn đang xem mã HS 12077000: Hạt dưa (melon seeds)


Đang cập nhật...