cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Chân gà tẩm gia vị... (mã hs chân gà tẩm gia/ mã hs của chân gà tẩm)
Thịt gà đã chế biến chín, đông lạnh/OB TORITEN (CHICKEN)... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
Fillet ức gà không da, đông lạnh. Đóng gói 7.5Kg/gói... (mã hs fillet ức gà kh/ mã hs của fillet ức gà)
Đùi gà bán kèm... (mã hs đùi gà bán kèm/ mã hs của đùi gà bán k)
Chan ga say chin, che bien tai VN... (mã hs chan ga say chi/ mã hs của chan ga say)
Thịt gà... (mã hs thịt gà/ mã hs của thịt gà)
Chân gà chao (rán)... (mã hs chân gà chao r/ mã hs của chân gà chao)
Chân gà rút xương, nấu chín... (mã hs chân gà rút xươ/ mã hs của chân gà rút)
Bàn chân gà chao dầu đông lạnh (đóng gói: 10kg 1 kiện, hàng đóng gói tại Việt Nam)... (mã hs bàn chân gà cha/ mã hs của bàn chân gà)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Pate gà (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Bàn chân gà chín rút xương đông lạnh (đóng gói 16kg trong 1 kiện, hàng đóng gói tại Việt Nam)... (mã hs bàn chân gà chí/ mã hs của bàn chân gà)
Cánh gà tẩm gia vị( Mexican flavored chicken drummettes,BKAP-0111-WSA1,10kg/thùng,100 thùng)
Gà tẩm gia vị (Chicken crisp,BKAP-0109-RFA1,10.08kg/thùng,70 thùng)
Gà tẩm gia vị (Spicy Tendercrisp thigh,BKAP-0208-TCA1,10kg/thùng,70 thùng)
Gà tẩm gia vị (Tendergrill.BKAP-0108-TGA1,18.72kg/thùng,70 thùng)
Thịt gà nÊu chýn đông lạnh dạng miõng (CMT-2409-CSG1) 1thùng = 10gãi = 1kg
Thịt gà sÊy đông lạnh dạng miõng (CMT-1809-FCD1) 1thùng = 10gãi = 1kg
Thịt viên -Meatball 150g
Gà tẩm gia vị (Spicy Tendercrisp thigh,BKAP-0208-TCA1,10kg/thùng,70 thùng)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 16:Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác