cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đóng bao bì kín khí để bán lẻ
SUMACO SARDINE IN TOMATO SAUCE LID PULL 125 GRAMS. Cá hộp sốt cà hiệu SUMACO 125gr (100 Lon/Thùng)... (mã hs sumaco sardine/ mã hs của sumaco sardi)
Cá mòi đóng hộp hiệu Sumaco (125g x 100 hộp)/ thùng. Hạn sừ dụng đến ngày 10/04/2019.... (mã hs cá mòi đóng hộp/ mã hs của cá mòi đóng)
Cá mòi đóng hộp hiệu Sumaco (dang năp khui) (125g x 100 hộp)/ thùng. Hạn sừ dụng đến ngày 11/08/2019.... (mã hs cá mòi đóng hộp/ mã hs của cá mòi đóng)
Cá mòi sốt cà đóng hộp hiệu Sumaco (125gx100 hộp)/ctn
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 16:Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác