cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ hạt cải dầu rape khác
India Rapeseed Extraction meal (Khô dầu hạt cải, nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi), hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 02/2019/ TT-BNNPTNT.... (mã hs india rapeseed/ mã hs của india rapese)
Nguyên liệu SXTA chăn nuôi: KHÔ DẦU HẠT CẢI (RAPESEED MEAL). GW: 314.33 tấn; NW: 313.763 tấn... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
Khô dầu hạt cải (Indian rapeseed extraction meal).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTN.... (mã hs khô dầu hạt cải/ mã hs của khô dầu hạt)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu hạt cải. NK đúng theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 (1.1.6).Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Khô dầu hạt cải (nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc, hàng đóng gói đồng nhất,599 bao TL tịnh 49,9 kg/bao; TL cả bì 50 kg/bao)... (mã hs khô dầu hạt cải/ mã hs của khô dầu hạt)
Nguyên liệu SXTA chăn nuôi: KHÔ DẦU HẠT CẢI (Rape seed Meal)... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
Bã hạt cải ( Indian Rapeseed Meal ) nguyên liệu chế biến TAGS
Bột canola (khô dầu hạt cải) Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn gia súc - Hàng NK theo QD 90/QD-BNN
Bột canola (Khô dầu hạt cải) Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn gia súc -Hàng NK theo QD 90/QD-BNN
INDIAN RAPESEED EXTRACTION MEAL (Khô dầu hạt cải), dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, hàng bao đóng trong Cont, 50kg/bao
Khô Dầu Cải (CANOLA MEAL) ; nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Khô dầu cải (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng phù hợp Qđ 90 BNN- PTNT. Mục 7 Qđ 90.
Khô dầu cải. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. mục 7 qđ 90 BNN PTNT(Hàng phù hợp Qđ 90 BNN- PTNT)
Khô dầu hạt cải - INDIAN RAPESEED EXTRACTION MEAL. Nguyên liệu sx thức ăn gia súc ( Hàng nhập theo mục 07, QĐ 90/2006/QĐ/BNN ngày 02/10/2006)
Khô dầu hạt cải - INDIAN RAPESEES MEAL EXTRACTION - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (Hàng nhập theo mục 07, quyết định 90/2006/QĐ/BNN ngày 02/10/2006)
Khô dầu hạt cải - Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc
Khô dầu hạt cải - Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN
Khô dầu hạt cải - RAPESEES MEAL - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (Hàng nhập theo mục 07, quyết định 90/2006/QĐ/BNN ngày 02/10/2006)
Khô dầu hạt cải ( Canola Meal ) nguyên liệu chế biến TAGS
Khô dầu hạt cải ( Canola Meal) : Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật
Khô dầu hạt cải ( Canola Meal) : Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( Canola Meal)
Khô dầu hạt cải ( Canola meal), (nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi)
Khô dầu hạt cải ( Canola meal), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
Khô dầu hạt cải (Canola meal) - Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật
khô dầu hạt cải (Canola Meal) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
Khô dầu hạt Cải (Canola mear ) nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi )
Khô dầu Hạt Cải (Indian rapeseed extraction meal)nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi )
Khô dầu hạt cải (Indian Rappeseed Extraction Meal ), nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi , Hàng có màu mùi đặc trưng của khô dầu hạt cải, không có mùi chua mốc , Hàm lượng aflatoxin : 10 PPB, Độ ẩm : 9,17%
Khô dầu hạt cải (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Khô dầu hạt cải (Profat: 38% Min) - (Canola Meal) - (Sản phẩm thu được sau chiết suất dầu hạt cải, dùng SX TA cho tôm, cá)
Khô dầu hạt cải (Protêin: 35% Min) - (Canola Meal) - (Sản phẩm thu được sau chiết suất dầu hạt cải, dùng SX TA cho tôm, cá)
khô dầu hạt cải , nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
Khô dầu hạt cải, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
Khô dầu hạt cải. (CANOLA). Nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi tôm, cá.
Khô dầu hạt cải. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QĐ 90 của BNN
Khô dầu hạt cải.ở dạng bột.nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.phù hợp với QĐ90/2006/Q-BNN.độ ẩm 09.72%.hàm lượng Aflatoxin 10 PPB(phần tỉ)
Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi (khô dầu từ hạt cải dầu Canada)-CANOLA MEAL
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc : Bã hạt cải - CANOLA MEAL (PROTEIN 39,18%,độ ẩm 11,03%,AFLATOXIN LESS THAN 10PPB)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: KHô Dầu Hạt Cải, nhập theo QD90/BNN năm 2006, trang 2.Hàng xá trong container.
NGUYêN LIệU SX THứC ăN GIA SúC : INDIAN RAPESEED MAEL ( Khô dầu hạt cải )
Nguyên liệu SXTACN- khô dầu hạt cải, hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ( khô dầu hạt cải): Độ ẩM 10% MAX , PROTEIN 38% MIN
Khô dầu hạt cải - INDIAN RAPESEED EXTRACTION MEAL. Nguyên liệu sx thức ăn gia súc ( Hàng nhập theo mục 07, QĐ 90/2006/QĐ/BNN ngày 02/10/2006)
Khô dầu hạt cải - INDIAN RAPESEES MEAL EXTRACTION - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (Hàng nhập theo mục 07, quyết định 90/2006/QĐ/BNN ngày 02/10/2006)
Khô dầu hạt cải - RAPESEES MEAL - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (Hàng nhập theo mục 07, quyết định 90/2006/QĐ/BNN ngày 02/10/2006)
Khô dầu hạt cải.ở dạng bột.nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.phù hợp với QĐ90/2006/Q-BNN.độ ẩm 09.72%.hàm lượng Aflatoxin 10 PPB(phần tỉ)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: KHô Dầu Hạt Cải, nhập theo QD90/BNN năm 2006, trang 2.Hàng xá trong container.
Nguyên liệu SXTACN- khô dầu hạt cải, hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 23:Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến