cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction)-Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNN PTNT NGÀY 11/02/2019- hàng mới 100%... (mã hs cám gạo trích l/ mã hs của cám gạo tríc)
Nguyên liệu sản xuất sản phẩm xử lý nước NTTS: TEA SEED MEAL (50kg/bao)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Cám gạo đã chiết dầu(cám gạo trích ly)Nguyên liệu sản xuất TĂCN.Hàng phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNTngày 11/02/19 của BộNNPNT. hàng đóng bao 50kg +- 10%... (mã hs cám gạo đã chiế/ mã hs của cám gạo đã c)
Indian De-Oiled Rice Bran Extraction (Cám Gạo Trích Ly) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.... (mã hs indian deoiled/ mã hs của indian deoi)
India De-Oiled Rice Bran Extraction Meal (Grade 2) (Cám Gạo Trích Ly) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.... (mã hs india deoiled/ mã hs của india deoil)
Cám Gạo Chiết dầu (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) don gia:203 usd,trong luong: 198.716 TNE,theo quy định điều 3 luật số 71/2014/QH 13 Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT... (mã hs cám gạo chiết d/ mã hs của cám gạo chiế)
Cám gạo chiết ly (Deoiled Rice Bran Extraction)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%... (mã hs cám gạo chiết l/ mã hs của cám gạo chiế)
Bột bã trà (Tea Seed Meal), đóng gói 50kg/bao, dùng để diệt con giun trên các đồng cỏ.... (mã hs bột bã trà tea/ mã hs của bột bã trà)
Bột hạt bã trà (Tea Seed Meal) là nguyên liệu sản xuất chất xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản... (mã hs bột hạt bã trà/ mã hs của bột hạt bã t)
Phân hữu cơ làm bằng bã của khô dầu thực vật (thành phần 212)... (mã hs phân hữu cơ làm/ mã hs của phân hữu cơ)
Nguyên liệu SX TACN: Khô dầu cọ (Palm Kernel Meal)(50KG/ BAO), Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi- Cám gạo trích ly - INDIAN DEOILED RICE BRAN EXTRACTION
Cám gạo đã trích ly béo, dạng bột, có thành phần cơ bản bao gồm: ni tơ tổng số (~17.24%), ẩm (~12%), chất khoáng (~12.5%) dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Bả TRà Có SƠ (SAPONIN 15% - dùng trong nuôi trồng thủy sản) Mới 100%
Bột bã hạt trà (bột của thực vật sau khi chiết xuất dầu) TOP-SAPONIN 15%
Bột bã trà có rơm ( Tea seed meal with straw)(50kg/gói) : Nguyên liệu xử lý ao nuôi tôm
Bột bã trà có rơm ( Tea seed powder )(50kg/gói) : Nguyên liệu xử lý ao nuôi tôm
Bột hạt trà (Tea Seed Meal - Saponin) Bột của thực vật sau khi chiết xuất dầu
Bột hạt trà (tea seed meal-saponin) (bột của thực vật sau khi chiết xuất dầu)
Bột hoa trà - Tea seed Powder(50kg.bag)
Bột trà xay (Tea seed powder) - Nguyên liệu xử lý ao nuôi tôm
Bột trà xay có rơm (Tea seed meal W/Straw) - Nguyên liệu xử lý ao nuôi tôm
Cám gạo chiết dầu ( Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với QĐ90/2006/BNN-PTNT)
Cám gạo chiết dầu ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc,hàng phù hợp với QĐ90/2006/BNN-PTNT)( Aflatoxin :max 30ppb,Độ ẩm :12 % max)
Cám gạo chiết dầu : nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với QĐ 90/2006/BNN
Cám gạo chiết dầu: nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với QĐ90/2006/BNN.
Cám gạo chiết li-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Hàng phù hợp QD90/2006-Bộ NN và PTNT.
Cám gạo chiết ly - Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN. Hàng đóng bao 50kg/bao
Cám gạo chiết ly ấn Độ. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhập khẩu phù hợp với QĐ 90/2006 của Bộ NN & PTNT.
Cám gạo đã chiết xuất dầu - Indian Deoiled Rice Bran Extraction (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi . Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 của Bộ NNPTNT). Độ ẩm: 10.25pct; Aflatoxin: <30.00PPB. Hàng đóng bao trong containers (9962bao)
Cám gạo đã trích ly dầu ldùng àm nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi
Cám gạo trích ly dầu nguyên liệu dùng SX thức ăn chăn nuôi
Cám gạo trích ly, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp QD 90/2006 Bộ NN&PTNT
Cám gạo trích ly, nguyên liệu SX thức ăn gia súc, hàng NK phù hợp QĐ 90/2006 Bộ NN&PTNT
Cám gạo triết ly ( indian deoiled rice bran extraction). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QĐ 90 của BNN và PTNT
Cám gạo triết ly (Nguyên liệu sản xuấtTĂCN, phù hợp với QĐ 90/2006/QĐ-BNN).
cám gạo triết ly nguyên liệu để sx TACN,phù hợp QĐ 90BNN
Cám gạo triết ly nguyên liệu sản xuất thjức ăn chăn nuôi, phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN
Cám gạo triết ly nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN
Cám gạo triết ly NLSXTĂCNGS phù hợp QD90/BNNPTNT ngày 02/10/2006, độ ẩm 9.77%, Aflatoxin B1: 1.4 Mg/kg, Aflatoxin B2: 0.9 Mg/kg; Aflatoxin G1: 0.8 Mg/kg; Aflatoxin G2: 0.6 Mg/kg
Chất diệp cá tạp TEA SEED MEAL 50kg/bao Mục 2 PL4 TT60/2009/TT BNNPTNT
Chất diệt cá tạp Tea Seed Meal (10 kg/bao)
Chất diệt cá tạp Tea Seed Meal (50 kg/bao)
Chất diệt cá tạp TEA SEED MEAL 50kg/bao Mục 2 PL4 TT60/2009/TT BNNPTNT
Chất diệt cá tạp trong NTTS (bao nguyên liệu 50kg) : TEA SEED MEAL (Saponin)
Chất diệt cá tạp trong NTTS(bao nguyên liệu 50 kg): TEA SEED MEAL (Saponin)
Chất diệt cá tạp trong NTTS(bao nguyên liệu 50kg) : TEA SEED MEAL (Saponin)
Chất diệt cá tạp: TEA SEED MEAL; Lot: 43P12010; NSX: 02/2012, HSD: 02/2014; Quy cách: 50Kg/Bao
Chất diệt cá tạp: TEA SEED POWDER; Lot: 43P12008; NSX: 02/2012, HSD: 02/2014; Quy cách: 50Kg/Bao
Chất xử lý ao hồ nuôi tôm ( chất diệt cá tạp ) - Super Saponin
Chất xử lý ao hồ nuôi tôm ( chất diệt cá tạp ) - Tea Seed Meal
Hạt bã trà (TEA SEED POWDER) - Nguyên liệu rắn thu được sau quá trình chiết suất thực vật - NLSX Chất XL MT nước nuôi trồng thủy sản
INDIAN DE-OILED RICE BRAN EXTRACTION MEAL (Cám gạo trích ly), dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, hàng bao đóng trong cont, 50 kg/bao
INDIAN DE-OILED RICE BRAN EXTRACTION MEAL GRADE 1 (Cám gạo triết ly), dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, hang bao đóng trong Cont, 50kg/bao
INDIAN DE-OILED RICE BRAN EXTRACTION MEAL(Cám gạo triết ly), dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, hàng bao đóng trong Cont, 50kg/bao
INDIAN RICE BRAN-EXTRACTION (Cám gạo triết ly), dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, hàng bao đóng trong Cont, 50kg/bao
Khô dâ`u ha?t ca?i (Canola Meal) Protein: 36.34%; đô? â?m: 10.83%; Aflatoxin: <10ppb. Nguyên liê?u SX thư´c ăn gia su´c thu?y sa?n
KHO DAU CAI (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD 90/BNN/2006
Khô dầu cám gạo (nguyên liệu dùng SX thức ăn gia súc). Màu mùi đặc trưng của từng loại, không có mùi chua, mốc. Độ ẩm: 12% max. Hàm lượng Aflatoxin: 30PPB max.
KHô DầU CáM GạO TRíCH LY (Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi)
Khô dầu cọ.Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
Khô dầu hạt cải - nguyên liệu sản xuất thưc ăn chăn nuôi
Khô dầu hạt cải (CANOLA - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc phù hợp theo quyết định 90/2006/QĐ-BNN - độ ẩm 10,87%, Aflatoxin 4ppb)
Khô dầu hạt cải (Canola meal). Protein: 36.3%; Độ ẩm: 10.8%; Aflatoxin<10ppb, Nguyên liệu SX thức ăn gia súc thủy sản
KHO DAU HAT CAI (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD 90/BNN/2006
Khô dầu thực vật dùng để diệt cá tạp trong nuôi trồng thủy sản; Tea Seed Meal (Saponin) 50kg/bao
Khô dầu vừng, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
KHO HAT CAI (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD90/BNN/2006
Mguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi:Cám gạo đã trích ly dầu (Indian deoiled rice bran extraction a grade)
NGUYÊN LIệU DùNG TRONG SảN XUấT PHÂN BóN SAPONIN(TEA SEED POWER)15%
Nguyên liệu dùng trong thủy sản : Bã hạt trà (Bã của thực vật sau khi chiết xuất dầu ) SAPONIN 15%
Nguyên liệu dùng trong thủy sản :Bột bã hạt trà ( bột của thực vật sau khi chiết xuất dầu ) TOP-SAPONIN 15%
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Cám gạo đã trích ly dầu, hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Cám gạo đã trích ly dầu (indian deoiled rice bran extraction a grade)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu hạt cải, ẩm độ 9.91%. Phù hợp chỉ tiêu chất lượng theo QĐ 90/2006/QĐ-BNN. Ngày 20/10/2006, của Bộ NN và PTNT.
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi:Cám gạo đã trích ly dầu ( indian deoiled extraction a grade)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc : Bả hạt cải - CANOLA MEAL ( PROTEIN 36.77%, độ ẩm 10.82%,AFLATOXIN 20 PPB)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc : Bã hạt cải - CANOLA MEAL (PROTEIN 36,08%,độ ẩm 11,12%,AFLATOXIN < 20PPB)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc : Cám gạo trích ly (Hàng đủ tiêu chuẩn NK theo QĐ90-2006/BNN)
Nguyên liệu SX TĂGS : Cám gạo chiết ly (nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN)
Nguyên liệu SX TĂGS: Cám gạo chiết ly (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN)
Nguyên liệu SX TAWGS: Cám gạo chiết ly (Nhập khảu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN)
NLSXTACN:Cám gạo đã trích ly dầu(De oiled rice bran extraction)
NLSXTACN:Cám gạo đã trích ly dầu(Indean deoiled rice bran extraction)
NLSXTACN:Cám gạo đã trích ly dầu(indian deoiled rice bran extraction)
NLSXTACN:Cám gạo đã trích ly dầu(Indian rice bran extraction grade 1
SAPONIN ( Chất diệt cá tạp ) Hàng mới 100%
Tea Seed Meal: Bột bã trà, chất xử lý trong nuôi trồng thủy sản
TEA SEED PWDER ( BộT HạT Bã TRà )
Cám gạo chiết dầu ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc,hàng phù hợp với QĐ90/2006/BNN-PTNT)( Aflatoxin :max 30ppb,Độ ẩm :12 % max)
Cám gạo chiết li-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Hàng phù hợp QD90/2006-Bộ NN và PTNT.
Cám gạo chiết ly - Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN. Hàng đóng bao 50kg/bao
Cám gạo chiết ly ấn Độ. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhập khẩu phù hợp với QĐ 90/2006 của Bộ NN & PTNT.
Cám gạo đã chiết xuất dầu - Indian Deoiled Rice Bran Extraction (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi . Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 của Bộ NNPTNT). Độ ẩm: 10.25pct; Aflatoxin: <30.00PPB. Hàng đóng bao trong containers (9962bao)
Cám gạo trích ly, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp QD 90/2006 Bộ NN&PTNT
Cám gạo trích ly, nguyên liệu SX thức ăn gia súc, hàng NK phù hợp QĐ 90/2006 Bộ NN&PTNT
Cám gạo triết ly ( indian deoiled rice bran extraction). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QĐ 90 của BNN và PTNT
Cám gạo triết ly NLSXTĂCNGS phù hợp QD90/BNNPTNT ngày 02/10/2006, độ ẩm 9.77%, Aflatoxin B1: 1.4 Mg/kg, Aflatoxin B2: 0.9 Mg/kg; Aflatoxin G1: 0.8 Mg/kg; Aflatoxin G2: 0.6 Mg/kg
Khô dầu cám gạo (nguyên liệu dùng SX thức ăn gia súc). Màu mùi đặc trưng của từng loại, không có mùi chua, mốc. Độ ẩm: 12% max. Hàm lượng Aflatoxin: 30PPB max.
Khô dầu hạt cải (CANOLA - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc phù hợp theo quyết định 90/2006/QĐ-BNN - độ ẩm 10,87%, Aflatoxin 4ppb)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu hạt cải, ẩm độ 9.91%. Phù hợp chỉ tiêu chất lượng theo QĐ 90/2006/QĐ-BNN. Ngày 20/10/2006, của Bộ NN và PTNT.
Cám gạo triết ly NLSXTĂCNGS phù hợp QD90/BNNPTNT ngày 02/10/2006, độ ẩm 9.77%, Aflatoxin B1: 1.4 Mg/kg, Aflatoxin B2: 0.9 Mg/kg; Aflatoxin G1: 0.8 Mg/kg; Aflatoxin G2: 0.6 Mg/kg
Cám gạo chiết dầu ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc,hàng phù hợp với QĐ90/2006/BNN-PTNT)( Aflatoxin :max 30ppb,Độ ẩm :12 % max)
Cám gạo đã chiết xuất dầu - Indian Deoiled Rice Bran Extraction (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi . Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 của Bộ NNPTNT). Độ ẩm: 10.25pct; Aflatoxin: <30.00PPB. Hàng đóng bao trong containers (9962bao)
Chất diệp cá tạp TEA SEED MEAL 50kg/bao Mục 2 PL4 TT60/2009/TT BNNPTNT
Chất diệt cá tạp TEA SEED MEAL 50kg/bao Mục 2 PL4 TT60/2009/TT BNNPTNT
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 23:Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến