cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured)
[HNTQ] Lá thuốc lá (nâu) chưa tách cong
HNTQ Thuốc lá vàng sấy chưa tách cọng (B2F) Trung Quốc sản xuất
HNTQThuốc lá vàng sấy chưa tách cọng (B2F) Do Trung Quốc sản xuất
Thuốc lá lá Brazil chưa tước cọng, đã sấy lò, cấp độ BO2C, loại Virgina, vụ mùa 2011.
Thuốc lá vàng sấy chưa tách cọng (B2F) Do Trung Quốc sản xuất
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến