cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác, được sấy bằng không khí nóng
(HNTQ) Lá thuốc lá vàng sấy chưa tách cọng TQ B2F
(HNTQ) Thuốc lá lá chưa tách cọng đã sấy bằng không khí nóng
(HNTQ) Thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng Trung Quốc Sản xuất, B3F
(HNTQ) Thuốc lá vàng sấy chưa tách cọng do TQ sản xuất, B3F
(HNTQ)Lá thuốc lá vàng sấy chưa tách cọng TQ B2F
(HNTQ)Thuốc lá lá chưa tách cọng đã sấy bằng không khí nóng
Thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng B3F của Trung Quốc
Thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng doTQSX B3F
thuốc lá vàng sấy chưa tách cọng
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến