cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá, mã: ABF223/17... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Thuốc lá vàng sấy Trung Quốc tách cọng, Chủng loại CL1-CL/17... (mã hs thuốc lá vàng s/ mã hs của thuốc lá vàn)
(HNTQ) Lá thuốc lá vàng sấy loại Virginia (R2CT-1) đã tước cọng toàn phần sấy bằng không khí nóng (297 thùng = 59400kgNW 63379.8kgGW)
(HNTQ) Lá thuốc lá vàng sấy Trung Quốc tách cọng loại SXYO
[ HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-086LC AR 2009/1002899A) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2708/KNQ/C47I (Ngày 07/11/2011)
[HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-0FF2CWS BR 2011/1007688) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3347/KNQ/C47I (Ngày 29/12/2011)
[HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V- 086LC ZW 2010/1007255) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 84/KNQ/C47I (Ngày 10/01/2012)
[HNTQ] Lá thuốc lá đã tước cọng, loại ABR10 (hàng là ngliệu sx)
[HNTQ] Lá thuốc lá vàng sấy Brazil tách cọng loại MO3
[HNTQ] Lá thuốc lá virginia Brazil vàng sấy tách cọng loại MODB vụ 2011
[HNTQ]Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-0FX1CWS KH 2010) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2591/KNQ/C47I (Ngày 26/10/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-0FX2RMS IN 2011/1007459) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3065/KNQ/C47I (Ngày 05/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V- 0EFDS PH 2011/1008079) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2950/KNQ/C47I (Ngày 25/11/2011)
Thuốc lá lá Virginia đã tách cọng CMO-11
Thuốc lá lá Virginia đã tách cọng CXO-11
Thuốc lá lá Virginia đã tách cọng CXOR-11
(HNTQ) Lá thuốc lá vàng sấy loại Virginia (R2CT-1) đã tước cọng toàn phần sấy bằng không khí nóng (297 thùng = 59400kgNW 63379.8kgGW)
[ HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-086LC AR 2009/1002899A) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2708/KNQ/C47I (Ngày 07/11/2011)
[HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-0FF2CWS BR 2011/1007688) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3347/KNQ/C47I (Ngày 29/12/2011)
[HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V- 086LC ZW 2010/1007255) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 84/KNQ/C47I (Ngày 10/01/2012)
[HNTQ]Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-0FX1CWS KH 2010) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2591/KNQ/C47I (Ngày 26/10/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V-0FX2RMS IN 2011/1007459) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3065/KNQ/C47I (Ngày 05/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (LEAF TOBACCO V- 0EFDS PH 2011/1008079) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2950/KNQ/C47I (Ngày 25/11/2011)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến