cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại Oriental
[HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Oriental (LEAF TOBACCO O11OHKL BG 2010/1007124) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số:3289/KNQ/C47I (Ngày 26/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007908. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007908. Hàng mới 100% - HNTQ
Nguyên liệu SX thuốc lá: Lá thuốc lá Oriental đã sấy, tước cọng - Loại ABC - INDIAN ORIENTAL IZMIR TOBACCO ABC, CROP 2010 - Hàng miễn nộp thuế VAT theo: Thông tư 129/2008/TT-BTC (26/12/2008)
[HNTQ] Lá thuốc lá đã tách cọng loại Oriental (LEAF TOBACCO O11OHKL BG 2010/1007124) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số:3289/KNQ/C47I (Ngày 26/12/2011)
Nguyên liệu SX thuốc lá: Lá thuốc lá Oriental đã sấy, tước cọng - Loại ABC - INDIAN ORIENTAL IZMIR TOBACCO ABC, CROP 2010 - Hàng miễn nộp thuế VAT theo: Thông tư 129/2008/TT-BTC (26/12/2008)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến