cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại Burley
Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá, mã: B70-B/18... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008053. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008053. Hàng mới 100% - HNTQ
Nguyên liệu SX thuốc lá điếu: Lá thuốc lá Burley đã tước cọng- Loại MBA - MALAWI BURLEY TOBACCO STRIPS, (GRADE: MBA) CROP 2011 - Hàng miễn nộp thuế VAT theo: Thông tư 129/2008/TT-BTC (26/12/2008)
Nguyên liệu SX thuốc lá điếu: Lá thuốc lá Burley đã tước cọng- Loại MBA - MALAWI BURLEY TOBACCO STRIPS, (GRADE: MBA) CROP 2011 - Hàng miễn nộp thuế VAT theo: Thông tư 129/2008/TT-BTC (26/12/2008)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến