cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
+ 7
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
CIGAR NO.4 10's. Mới 100%... (mã hs cigar no4 10s/ mã hs của cigar no4 1)
CIGAR COHIBA MAGICOS 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ma/ mã hs của cigar cohiba)
CIGAR CUABA DIVINOS 2/C 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar cuaba div/ mã hs của cigar cuaba)
CIGAR COHIBA IGLO IV SLB 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ig/ mã hs của cigar cohiba)
CIGAR COHIBA BEHIKE BHK 54, 10'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba be/ mã hs của cigar cohiba)
CIGAR COHIBA EXQUISITOS SBN-B 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ex/ mã hs của cigar cohiba)
CIGAR COHIBA ESPLENDIDOS SBN-B 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba es/ mã hs của cigar cohiba)
CIGAR COHIBA ROBUSTOS C/P 3'S A/T, 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ro/ mã hs của cigar cohiba)
CIGAR MONTECRISTO NO.4 C/P 5'S X 5, 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar montecris/ mã hs của cigar montec)
CIGAR COHIBA SIGLO I C/P 3'S X 5, A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba si/ mã hs của cigar cohiba)
CIGAR COMBINACIONES SELECCION ROBUSTOS 6'S. Mới 100%... (mã hs cigar combinaci/ mã hs của cigar combin)
CIGAR H.UPMANN MAGNUM 46 C/P3'SX5, A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar hupmann/ mã hs của cigar hupma)
CIGAR HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO C/P3'X5, 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar hoyo de m/ mã hs của cigar hoyo d)
CIGAR JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES C/P5'X5', 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar jose l p/ mã hs của cigar jose l)
CIGAR PUNCH PUNCH PUNCH 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar punch pun/ mã hs của cigar punch)
CIGAR PARTAGAS MILLE FLEURS C/P5'S 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar partagas/ mã hs của cigar partag)
CIGAR QUINTERO FAVORITOS C/P 5'S X 5, 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar quintero/ mã hs của cigar quinte)
CIGAR RAMON ALLONES ALLONES SUPERIORES 10'S. Mới 100%... (mã hs cigar ramon all/ mã hs của cigar ramon)
CIGAR TRINIDAD VIGIA C/P3'S A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar trinidad/ mã hs của cigar trinid)
CIGAR ROMEO Y JULIETA ROMEO NO. 2 LC T/A C/P5'S,50'S. Mới 100%... (mã hs cigar romeo y j/ mã hs của cigar romeo)
THUỐC LÁ XÌ GÀ MINI, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs thuốc lá xì gà/ mã hs của thuốc lá xì)
Xì gà Don Diego 10 Coronas Critsal (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Don Diego 10 Coronas Major Tubes (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Don Diego 10 Robustos (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Don Diego Aniversario 10 Robusto (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Black Gold (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Red(làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Vanilla (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Don Diego 10 Coronas Critsal (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Don Diego 10 Coronas Major Tubes (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Don Diego 10 Robustos (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Don Diego Aniversario 10 Robusto (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (10điếu/hộp,30hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Black Gold (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Red(làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Vanilla (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Black Gold (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Red(làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Xì gà Hav-A-Tampa Jewels Vanilla (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (5điếu/hộp,400hộp/thùng )
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến