cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương (SEN)
Thuốc lá điếu ESSE BLUE (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu e/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu The ONE Orange (100 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu t/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu BOHEM MOJITO DOUBLE (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu b/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu RAISON FRENCH BLACK (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu r/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu YUNYAN SOFT (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu y/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu FURONGWANG SET (200 điếu/tút)(2 tút/bộ)(loại thông thường)(đã in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu f/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu LESSER PANDA HARD SET (200 điếu/tút)(2 tút/bộ)(loại thông thường)(đã in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu l/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu MARLBORO (RED FWD) KS JUMBO CIGS (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu m/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu DUNHILL ACETATE RED 200 (200 điếu/tút) (loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu d/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu VOGUE SUPERSLIM MENTHE 200 (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu v/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu STATE EXPRESS 555 GOLD 200 (200 điếu/tút) (loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu s/ mã hs của thuốc lá điế)
THUỐC LÁ DJARUM LA BOLD 20'S 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá djarum/ mã hs của thuốc lá dja)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến