cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Muối mỏ chưa chế biến
Đá muối
Đá muối dạng hạt
Đá muối (Halit) dạng hạt, kích thước 7-10mm.  
Đá muối (halit) dạng hạt, kích thước 7-10mm.
MUốI Mỏ CHƯA QUA CHế BIếN
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng