cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Muối mỏ chưa chế biến
Muối hồng Himalaya hạt mịn- Pink Fine Salt Sprinkler, 200g, hàng mới 100%... (mã hs muối hồng himal/ mã hs của muối hồng hi)
Muôi mỏ (SODIUM CHLORIDE (1JAR500 GRAM) dung trong sx ôc vit mơi 100%... (mã hs muôi mỏ sodium/ mã hs của muôi mỏ sod)
Muối công nghiệp (50kg/túi). Hàng mới 100%... (mã hs muối công nghiệ/ mã hs của muối công ng)
Đá muối
Đá muối dạng hạt
Đá muối (Halit) dạng hạt, kích thước 7-10mm.  
Đá muối (halit) dạng hạt, kích thước 7-10mm.
MUốI Mỏ CHƯA QUA CHế BIếN
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng