cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đất chịu lửa hay đất dinas
Đất chịu lửa Chamotte Ashmotte LF46- 0-1.00mm, nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa và bê tông chịu lửa, hàng mới 100%, 1250kg/bag, dạng hạt... (mã hs đất chịu lửa ch/ mã hs của đất chịu lửa)
Đất chịu lửa dùng để cách nhiệt, chất rắn: Rock Wool, 1m3160 kgs, hàng mới 100%... (mã hs đất chịu lửa dù/ mã hs của đất chịu lửa)
ĐẤT CHỊU LỬA, MÃ NGUYÊN LIỆU LÀ CM (THEO 200/TB-KD4 (17/02/2017); 2163/TB-TCHQ (03/04/2017): CHAMOTTE GF-H 0-0,2MM... (mã hs đất chịu lửa m/ mã hs của đất chịu lửa)
Đất chịu nhiệt sử dụng để xây lò sấy sản phẩm sắt thép- Clay fireclay mới 100%)... (mã hs đất chịu nhiệt/ mã hs của đất chịu nhi)
Đất sét Chamotte- Thành phần chính: Aluminium silicate (Bột Mã Lai, Bột Mã Lai 200M)... (mã hs đất sét chamott/ mã hs của đất sét cham)
Bột đất sét chịu lửa (Silicat và bột nhôm), dùng để lót, sửa chữa lò hơi. Gồm 62 bao, 25kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs bột đất sét chị/ mã hs của bột đất sét)
STAMPFMASSE L 4004 GRAIN SIZE 0-6 MM (CHAMOTTE)-WORKING TEMPERATURE: 1.500oC-ĐẤT CHỊU LỬA 1.500oC... (mã hs stampfmasse l 4/ mã hs của stampfmasse)
Đất chịu lửa- Calcined Chamotte (CTHH: Al2SiO5)... (mã hs đất chịu lửa c/ mã hs của đất chịu lửa)
Đất vá lò, chất liệu đất chịu lửa, Model HI-DEX, dùng làm vật liệu chịu nhiệt trong quá trình đúc, 25kg/bag hàng mới 100%... (mã hs đất vá lò chất/ mã hs của đất vá lò c)
Bột ủ nhiệt, chất liệu đất chịu lửa, model Hemilux 601,TP chính:Aluminosilicate fiber (vitreous) 25-40% và các phụ gia, dùng làm vật liệu chịu nhiệt trong quá trình đúc sản phẩm thép,25kg/bag,mới 100%... (mã hs bột ủ nhiệt ch/ mã hs của bột ủ nhiệt)
Nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa, đất chịu lửa LF 42 (CHAMOTTE/ASHMOTTE LF 42), cỡ hạt 0-20mm, Al2O3: 42.3%, đóng bao 1.25 tấn/bao, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Nguyên vật liệu dùng trong luyện kim ALUMINUM R90N- Đất sét khác (AL2O3 >90%,SiO2<8%,) Size max: 3mm... (mã hs nguyên vật liệu/ mã hs của nguyên vật l)
Đất chịu lửa: Chamotte GF - H 0-0,2mm.
Đất chịu lửa (chamotte), dạng bột.
Bột đất chịu lữa (CHROMIUM CORUNDUM MORTAR) trộn thành vữa để xây trong lò luyện thép.
CHAMOTTE ( DRY MIX 300) : ĐấT CHịU LửA
Chamotte GF -H 0-0,2 MM: Chamotte ( ĐấT CHịU LửA)
Đất chịu lửa đầm lò CALDE DVM 50 A15
Đất chịu lửa đầm lò CALDE DVM 50 A16
Đất chịu lửa dùng cho lò nung
Đất chịu lửa dùng cho lò nung : Asbestos earth
Đất chịu lửa, loại LUMICAST WD22, dùng cho khuôn đúc khi đúc kim loại (20kg/thùng)
Đất Dinas (Pottery stone)(Nguyên liệu sản xuất gạch)
Nguyên vật liệu dùng trong ngành đúc CASTABLES- Đất chịu lửa
Nguyên vật liệu dùng trong ngành đúc CASTABLES-IN - đất chịu lửa
Nguyên vật liệu dùng trong ngành đúc REFRACTORY MATERIAL ADV85 - Đất chịu lửa ADV85
Vật tư tiêu hao (đất chịu nhiệt) (hàng mới 100%)
CHAMOTTE ( DRY MIX 300) : ĐấT CHịU LửA
Đất chịu lửa đầm lò CALDE DVM 50 A15
Đất chịu lửa đầm lò CALDE DVM 50 A16
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng