cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
PLASTER (THẠCH CAO, ĐÃ KIỂM HÓA THEO TK SỐ: 101690348431/A12): GYPSUM PLASTER "MOLDA SN 75E"... (mã hs plaster thạch/ mã hs của plaster thạ)
Hoạt thạch (Khoáng thạch): Talcum (Talcum sp). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói không đồng nhất. NSX: 03/12/2019, HSD: 02/12/2021... (mã hs hoạt thạch kho/ mã hs của hoạt thạch)
Bột thạch cao plaster (Plaster Gypsum Powder) dạng bột mịn có hàm lượng CaO<31.26%, dùng làm sản xuất phao chỉ. Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs bột thạch cao p/ mã hs của bột thạch ca)
Bột vữa thạch cao bả mạch tấm trần thạch cao, nhà cung cấp James Hardie Europe GmbH, khối lượng 20kg/bao, mới 100%... (mã hs bột vữa thạch c/ mã hs của bột vữa thạc)
Nguyên liệu dùng trong sản xuất thiết bị vệ sinh- Thạch cao plaster (Gypsum Plaster MOLDA MULTI CASTING 4), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
Nguyên liệu sx sứ vệ sinh- thạch cao plaster, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
Bột thạch cao(Gypsum Powder), dùng làm sản xuất phào chỉ. Hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs bột thạch caog/ mã hs của bột thạch ca)
Thạch cao TA-70C đóng 1.100kg/bao (nguyên liệu sx sứ vệ sinh),mới 100%... (mã hs thạch cao ta70/ mã hs của thạch cao ta)
Gói hút ẩm thạch cao- Plaster. (1000g)kích thước: 100*100mm... (mã hs gói hút ẩm thạc/ mã hs của gói hút ẩm t)
Thạch cao làm khuôn gốm TA-60KU(Moulding Plaster) mới 100%... (mã hs thạch cao làm k/ mã hs của thạch cao là)
Diamond Invesment Powder- Thạch cao Plaster Diamond dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mới 100%... (mã hs diamond invesme/ mã hs của diamond inve)
Silk Cast Investment Powder (Red Label)- Thạch cao Plaster đỏ dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mới 100%... (mã hs silk cast inves/ mã hs của silk cast in)
Bột thạch cao nguyên liệu dùng trong công nghệ đúc khuôn kim loại: Unicast (22.5Kg/bao); hiệu Certus sx tại Turkey. Hàng mới 100%... (mã hs bột thạch cao n/ mã hs của bột thạch ca)
Bravo Investment Powder (22.70 kgs/sack)- Thạch cao dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mẫu, hàng mới 100%... (mã hs bravo investmen/ mã hs của bravo invest)
Premium Investment Powder (22.70 kgs/sack)- Thạch cao dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mẫu, hàng mới 100%... (mã hs premium investm/ mã hs của premium inve)
Bột thạch cao để sản xuất sản phẩm thạch cao(CaCO3)... (mã hs bột thạch cao đ/ mã hs của bột thạch ca)
BỘT ĐÚC... (mã hs bột đúc/ mã hs của bột đúc)
Thạch cao dùng để làm khuôn đúc(TA-60TV)... (mã hs thạch cao dùng/ mã hs của thạch cao dù)
Bột thạch cao xây dựng (Hàng được đóng gói đồng nhất: Trọng lượng tịnh 40kg/bao; Trọng lượng cả bì 40,2kg/bao)... (mã hs bột thạch cao x/ mã hs của bột thạch ca)
Thạch cao làm nguyên phụ liệu để sản xuất gốm sứ " SUPRADURO MC70" (25kg/ bao), hàng mới 100%... (mã hs thạch cao làm n/ mã hs của thạch cao là)
Bột xử lý mối nối tấm thạch cao: PLASTER OF PARIS (SIZE:20 KG/BAG). Mới 100%... (mã hs bột xử lý mối n/ mã hs của bột xử lý mố)
thạch cao vàng Prestia Case... (mã hs thạch cao vàng/ mã hs của thạch cao và)
Bột thạch cao Gyproc Gyp-Filler (20KGS/BAG), hàng mới 100%... (mã hs bột thạch cao g/ mã hs của bột thạch ca)
Thạch cao MOULDING PLASTER TA-60T (25 kg/bao). Nguyên liệu sản xuất gốm.... (mã hs thạch cao mould/ mã hs của thạch cao mo)
Thạch cao dạng bột Prestia Cast VN dùng trong sản xuất sứ vệ sinh.Hàng mới 100%.(25KG/BAO)... (mã hs thạch cao dạng/ mã hs của thạch cao dạ)
Bột thạch cao, màu trắng, Mã MOLDA SN-75C dùng để làm nguyên liệu trong sản xuất gốm sứ, đóng gói 25kg/bao,hàng mới 100%.... (mã hs bột thạch cao/ mã hs của bột thạch ca)
Thạch cao đổ mô hình răng dùng trong labo- Elite Rock Fast CL.4 Cream 3kg. Code: C410160. Đóng gói: 3kg/bịch. Mới 100%... (mã hs thạch cao đổ mô/ mã hs của thạch cao đổ)
Thạch cao (Gypsum) dạng bột mịn. Đóng gói túi 5.4kg/túi, hãng PT SGS INDONESIA, mẫu kiểm tra thành phần của thạch cao. Mới 100%... (mã hs thạch cao gyps/ mã hs của thạch cao g)
BỘT THẠCH CAO (25kg/bao, dùng làm khuôn mẫu)... (mã hs bột thạch cao/ mã hs của bột thạch ca)
Bột thạch cao loại MOLDA SN 75 C, nguyên liệu sản xuất gốm sứ, đóng gói 25kgs/bao.NSX:THAI GYPSUM PRODUCTS PCL. Hàng mới 100%.... (mã hs bột thạch cao l/ mã hs của bột thạch ca)
Thạch cao plaster dùng trong sản xuất đồ gốm sứ, mã MOLDA SN 75C, 1 bao 25 kg, hàng mới 100%... (mã hs thạch cao plast/ mã hs của thạch cao pl)
Thạch cao plaster (dùng trong sản xuất nữ trang)... (mã hs thạch cao plast/ mã hs của thạch cao pl)
Khung trang trí bằng thạch cao... (mã hs khung trang trí/ mã hs của khung trang)
Bột thạch cao, 800# 500g/pcs... (mã hs bột thạch cao/ mã hs của bột thạch ca)
Bột tạo khuôn nến bằng thạch cao, hàng mới 100%
Bột thạch (Wall Finish (bag 25 kgs)) mới 100%
Bột thạch cao - dùng sản xuất đá mài
Bột thạch cao ( Joint Filler/Finish 60(20 kg/bags) mới 100%
Bột thạch cao ( Wall Finish (25 kgs)) mới 100%
Bột thạch cao (40kg x 25 bao)- dùng sản xuất đá mài
Bột thạch cao (Wall Finish (bag 25kgs))
Bột thạch cao (Wall Finish (bag 25kgs)) (Nguyên Liệu SX tấm thạch cao)
Bột thạch cao 25kg/bao, (mới 100%)
Bột thạch cao H.R.A
Bột thạch cao H.R.A (Nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao)
Bột thạch cao, ( 1 thùng = 22.5 kgs) hàng mới 100%
Bột thạch cao, ( 1 thùng = 45 kgs), hàng mới 100%
Bột thạch cao, hàng mới 100%
GYPSUM PLASTER ( MOLDA SN 75E) : PLASTER
GYPSUM PLASTER ( OLAFDUR) : PLASTER
Nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao: Bột thạch cao H.R.A
Nguyên liệu sx sứ vệ sinh - PLASTER ( từ thạch cao nung ) PRESTIA SANICAST 71
Nguyên liệu sx sứ vệ sinh - PLASTER -TA 70JK( Từ thạch cao nung )
Plaster ( thạch cao ) - Prestia Cast VN - Dùng trong sản xuất sản phẩm Ceramic, 25kg/bao, tổng 1680 bao. Hàng mới 100%
Plaster (loại khác ) được dùng trong nhiều ngành công nghiệp , bột màu trắng -PLASTER(C-1000) dùng trong sản xuất khuôn đế giầy -PLASTER(C-1000) hàng mới 100%
Thạch cao (dạng bột) mới 100%
Thạch cao (Plaster HC)
Thạch cao (Plaster)
Thạch cao / PLASTER (25KG/BAG)
Thạch cao 4000p - 25Kg/bao (Dùng làm khuôn SX gốm)
Thạch cao CALCINED GYPSUM MOULDING PLASTER TA-60T (25 Kg/Bao) Nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xứ
Thạch cao dạng bột dùng làm NPL sản xuất gốm sứ (Molda SN75C 25kgs/bao)
Thạch cao dạng bột dùng làm NPL sản xuất gốm sứ MOLDA SN 75C (25kg/bao), mới 100%, có c/o form D
Thạch cao dạng bột Plaster Almod 60 dùng trong sản xuất sứ vệ sinh, mới 100%
Thạch cao dạng bột Plaster Molda SN75 dùng trong sản xuất sứ vệ sinh.Hàng mới 100%.
Thạch cao dạng bột Plaster Olafdur dùng trong sản xuất sứ vệ sinh.Hàng mới 100%.
Thạch cao dạng bột PRESTIA CAST VN (25KGS/BAO), NPL sản xuất gốm sứ, Hàng mới 100%, Có C/O form D
Thạch cao đúc khuôn KERR CAST (45 Kg/Thùng)
Thạch cao đúc khuôn SATIN CAST 20 (45 Kg/Thùng)
Thạch cao dùng để đúc khuôn nữ trang ( Nhãn đỏ )
Thạch cao dùng để đúc khuôn nữ trang ( Nhãn vàng )
Thạch cao dùng để sản xuất phấn viết ( Gypsum Plaster for making chalk) , mới 100%
Thach cao dùng làm khuôn ( 1 tấn/pallet, 40 túi/ pallet, 25kg/túi )
Thạch cao dùng làm khuôn ( 1 tấn/pallet, 40 túi/pallet, 25kg/túi )
Thạch cao dùng làm khuôn ( 1 tấn/pallet, 40 túi/tấn, 25kg/túi )
Thach cao dùng làm khuôn (1 tấn /1 palet, 40 túi /1 pallet, 25kg/túi )
Thạch cao dùng làm khuôn đúc TA-60T
Thạch cao dùng làm khuôn gốm HàNG MớI 100%
Thạch cao dùng làm khuôn(1tấn/pallet; 40túi/pallet; 25kg/túi)
Thạch cao dùng trong sản xuất gốm sứ (Plaster) Prestia Case NR (25KG/BAG)
Thạch Cao GYPSUM PLASTER (MOLDA TW 75) (25 Kg/Bao) Nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm sứ
Thạch cao làm khuôn gốm TA-60 hàng mới 100%
Thạch cao Maxx, 45kgs/thùng
Thạch Cao OLAFDUR (50 Kg/Bao) Nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm sứ
Thạch cao Plaster (dùng trong sx gốm sứ) MOLDA MULTI CASTING 4. 1 container 20 BSIU2167550/518211 (1008 bag x 25kg/bao)
Thạch cao PLASTER (dùng trong SX gốm sứ) PLASTER GYPSUM MOLDA SN 75C (02 x 20; GW: 49.200kg=1.920 bag; 25kg/bao)
Thạch cao Plaster , bột màu trắng PLASTER HC dùng để làm khuôn đế giầy - ( hàng mới 100%)
thạch cao Plaster , bột màu trắng Plasterr HC dùng để làm khuôn đế giầy hàng mới 100%
Thạch cao Plaster loại khác được dùng trong nhiếu nghành công nghiệp , bột màu trắng PLASTER C-1000 dùng để làm khuôn đế giầy - ( hàng mới 100%)
thạch cao Plaster loại khác được dùng trong nhiều nghành công nghiệp , bột màu trắng Plasterr C-1000 dùng để làm khuôn đế giầy hàng mới 100%
Thạch cao Supreme, 45kgs/bao
Thạch cao TW56 - 25Kg/bao
Thạch cao TW75 - 25Kg/bao (Dùng làm khuôn SX gốm)
Thạch cao Value, 45kgs/bao
Thạch cao YOSHIDA A11-89 (25kg/thùng) .Hàng mới 100%
THạCH CAO, ( nguyên liệu dùng làm khuôn trong ngành da giày)
Thạnh cao màu hồng, mới 100%
Thạnh cao màu vàng, mới 100%
Thạnh cao, mới 100%
Vật liệu dùng trong sản xuất gốm sứ: Thạch cao Olafdur dùng làm khuôn (Olafdur, 50kg/bag)
Vật liệu dùng trong sản xuất gốm sứ: Thạch cao TW56 dùng làm khuôn (Molda TW56, 25kg/bag)
Vật liệu dùng trong sản xuất gốm sứ: Thạch cao TW75 dùng làm khuôn (Molda TW75, 25kg/bag)
Bột thạch cao ( Joint Filler/Finish 60(20 kg/bags) mới 100%
Thạch cao đúc khuôn SATIN CAST 20 (45 Kg/Thùng)
Thạch cao Plaster (dùng trong sx gốm sứ) MOLDA MULTI CASTING 4. 1 container 20 BSIU2167550/518211 (1008 bag x 25kg/bao)
Thạch cao PLASTER (dùng trong SX gốm sứ) PLASTER GYPSUM MOLDA SN 75C (02 x 20; GW: 49.200kg=1.920 bag; 25kg/bao)
Thạch cao PLASTER (dùng trong SX gốm sứ) PLASTER GYPSUM MOLDA SN 75C (02 x 20; GW: 49.200kg=1.920 bag; 25kg/bao)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng