cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại dùng để sản xuất xi măng trắng
CLANHKE XI MĂNG TRẮNG (White clinker nguyên liệu sản xuất xi măng trắng), hàng mới 100%.; da co KQ PTPL 1560/TB-KĐ4, TK 102535085811, 16/03/2019... (mã hs clanhke xi măng/ mã hs của clanhke xi m)
Clanhke do Trung Quốc sản xuất mác PCW40 ( dùng để sản xuất xi măng trắng ) gồm 200 bao đồng nhất 01tấn/bao
CLINKER TRắNG DùNG Để SảN XUấT XI MĂNG TRắNG ( WHITE CLINKER)
WHITE CEMENT CLINKER (nguyên liệu sản xuất xi măng)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng