cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Clinker CPC50 theo tiêu chuẩn TCVN7024:2002 có hàm lượng CaO min 64.5%,SiO2 min 20%, Al2O3 max 6.5%, Fe2O3 max 4.5%, f-CaO max 2.5%,. dùng sản xuất xi măng.Hàng mới 100%... (mã hs clinker cpc50 t/ mã hs của clinker cpc5)
Clinker xi măng, dạng rời, dung sai +/-10%... (mã hs clinker xi măng/ mã hs của clinker xi m)
Clinker để sản xuất xi măng Portland theo tiêu chuẩn ASTM C150 loại I, dạng rời. Tỷ lệ CaO min 65%, C3S min 55%... (mã hs clinker để sản/ mã hs của clinker để s)
CLINKER TYPE I- ASTM C150 DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG PORTLAND, HÀNG MỚI 100%... (mã hs clinker type i/ mã hs của clinker type)
Clinker dạng hạt dùng để sản xuất xi măng Portland theo tiêu chuẩn ASTM C150 Type I, hàng rời, dung sai +/- 10%. Hàng hoá có giá trị TNKS+CP năng lượng chiếm trên 51% giá thành sản phẩm... (mã hs clinker dạng hạ/ mã hs của clinker dạng)
Clanhke để sản xuất xi măng đen, dạng rời, tiêu chuẩn ASTM C150-02a, CaO Min 65%, MgO Max 3%, C3S Min 54%, mới 100%... (mã hs clanhke để sản/ mã hs của clanhke để s)
Clinker hàng rời dùng để sản xuất xi măng, hàm lượng CaO min 65.0%, C3S min 55%... (mã hs clinker hàng rờ/ mã hs của clinker hàng)
CLINKER DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG PORTLAND HÀNG RỜI,... (mã hs clinker dùng để/ mã hs của clinker dùng)
Clinker hạt hàng rời dùng để sản xuất xi măng portland theo tiêu chuẩn ASTM C150 type 1.)... (mã hs clinker hạt hàn/ mã hs của clinker hạt)
Clanh ke (Clinker) dùng để sản xuất xi măng Portland hàng rời (CaO 65%,SiO2 20.5-23%,Al2O3 4,5-6%) khối lượng +_ 10%... (mã hs clanh ke clink/ mã hs của clanh ke cl)
Cement clinker in bulk, Clanhke xi mang hang roi ( Nguyen lieu san xuat xi mang)
Clinker cement in bulk - Clanhke xi mang dang xa (nguyen lieu de san xuat xi mang)
Clinker dùng để sản xuất xi măng ./
Clinker dùng để sản xuất xi măng./
Clinker in bulk- Clanhker Xi mang dang xa ( Nguyen lieu san xuat xi mang )
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng