cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quặng inmenit và tinh quặng inmenit (SEN)
Tinh quặng ilmenite có hàm lượng TiO2 lớn hơn 51%, FeO lớn hơn 26%, Fe2O3 nhỏ hơn 16% ... (mã hs tinh quặng ilme/ mã hs của tinh quặng i)
Tinh quặng Ilmenite, hàm lượng TiO2 > 48% (min)... (mã hs tinh quặng ilme/ mã hs của tinh quặng i)
Tinh quặng Inmenit (Ilmenit) (TiO2>48%)... (mã hs tinh quặng inme/ mã hs của tinh quặng i)
Tinh quặng ilmenite
Tinh quặng rutile
TiO2: 52-54%
TiO2: 90%
ilmenite ( ti02>=52%: fe203<= 14%: fe0>=26%: cr203<= 0,35%
ILMENITE (TiO 2 >=52%)
ILMENITE (TiO2> =52%)
ILmenite( Hàm Lượng TiO2 = 54,72%)
Ilmenite( TiO > = 52 %)
ILMENITE( TiO2 > = 52%)
ILMENITE( TIO2>= 52%)
ilmenite(tico2>=52%: fe203<=14%: fe0>=26%)
ilmenite(tinh quang ilmenite, TIO2>=52%)
Quặng ILmenite (Hàm lượng TiO2 = 52,36%)
Quặng ILmenite (Hàm lượng TiO2 = 52,62%)
Quặng ILmenite (hàm lượng TiO2: 54,55%)
Quặng Ilmenite (TiO2: 53,65%)
Quặng Ilmenite (TiO2: 57,38%)
Quặng Rutile tổng hợp TiO2: 84,78%)
Tinh quặng iImenite sa khoáng gốc đã qua tuyển rửa, nghiền sàng và chế biến có hàm lượng TiO2 = 48,32 %
Tinh Quặng ILmenite ( Hàm Lượng TiO2: 52,36%)
Tinh Quặng ILmenite ( Hàm Lượng TiO2: 52,55%)
Tinh Quặng ILmenite (Hàm lượng TiO2 = 52,36%)
Tinh Quặng ILmenite (Hàm Lượng TiO2 = 52,47%)
Tinh Quặng Ilmenite (Hàm lượng TiO2 = 52,68%)
Tinh Quặng ILmenite (Hàm Lượng: TiO2 =53,26%)
Tinh Quặng Ilmenite (TiO2=57,40%)
Tinh Quặng ILmenite( Hàm Lượng TiO2 = 54,72%)
Tinh Quặng ILmenite( Hàm Lượng TiO2 = 57,40%)
Tinh Quặng ILmentite (Hàm Lượng TiO2 = 54,31%)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 26:Quặng, xỉ và tro