cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chứa chủ yếu là nhôm
Chất giữ nhiệt miệng phun(thành phần:3Al2O3-2SiO2 mã cas 92704-41-1 (dùng cho đúc) (hàng mới 100%)... (mã hs chất giữ nhiệt/ mã hs của chất giữ nhi)
Xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại nặng có thành phần chủ yếu là nhôm (~48.50%), dạng rắn... (mã hs xỉ thu được từ/ mã hs của xỉ thu được)
Xỉ nhôm thu gom trong quá trình luyện kim loại (trong đó Al 50-65%, Zn43 %,Fe1.34%,.) ... (mã hs xỉ nhôm thu gom/ mã hs của xỉ nhôm thu)
Xỉ nhôm- ALUMINUM DROSS được lây từ phần dư còn lại khi đổ dung dịch nhôm nung chảy vào khuôn nhôm bám trên lò nung... (mã hs xỉ nhôm alumin/ mã hs của xỉ nhôm alu)
Xỉ nhôm (xỉ nhôm phế liệu sau khi làm sạch không chứa thành phần nguy hại, thu hồi từ quá trình nung nấu, sản xuất nhôm). Hàng mới 100%. ... (mã hs xỉ nhôm xỉ nhô/ mã hs của xỉ nhôm xỉ)
Bột nhôm (hỗn hợp nhôm và ô xít nhôm) loại A/ Aluminium Powder A (Dùng làm nguyên liệu sản xuất), (Hàng chưa có kết quả giám định).
Bột nhôm (hỗn hợp nhôm và ô xít nhôm) loại C/Aluminium Powder C
Phế thải từ quá trình tái chế nhôm, dạng cục, thành phần chủ yếu là nhôm.
Phế thải từ quá trình tái chế nhôm, dạng bột, thành phần chủ yếu là nhôm ôxit.
Dùng làm nguyên liệu sản xuất
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 26:Quặng, xỉ và tro