cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chứa antimon, berily, cađimi, crom hoặc các hỗn hợp của chúng
Xỉ tro thu được từ gia công antimon,có hàm lượng Vàng (Au): 0.0001%- 0.1%, có chứa antimon, dạng hạt... (mã hs xỉ tro thu được/ mã hs của xỉ tro thu đ)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 26:Quặng, xỉ và tro