cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Xỉ và phần chưa cháy hết (hardhead) của thiếc(SEN)
Thiếc phế liệu và mảnh vụn (Xỉ hàn)... (mã hs thiếc phế liệu/ mã hs của thiếc phế li)
PHẾ LIỆU BỤI XỈ THIẾC THẢI... (mã hs phế liệu bụi xỉ/ mã hs của phế liệu bụi)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 26:Quặng, xỉ và tro