cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Condensate
Wheatstone Condensate (+/-10%). Khối lượng thực tế: 9,279.708 tấn... (mã hs wheatstone cond/ mã hs của wheatstone c)
HẢI THẠCH CONDENSATE... (mã hs hải thạch conde/ mã hs của hải thạch co)
Condensate
Dầu Condensate nặng
Dầu thô Condensate. Mới 100%
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất