cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần V: KHOÁNG SẢN
    • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
      • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
        • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tetrapropylene
DUNG MÔI - DOVESOL 3040
Dung môi trắng - MINERAL SPIRIT ; Code:TP0008CV
Dung môI trắng (Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (dạng lỏng, không màu; thành phần chính là hỗn hợp hydrocarbon no mạch thẳng và mặt vòng (C7-C12)- RANGASOL 3040 (AAB11004)
Dung môi trắng (white spirit) (dạng lỏng, không màu; thành phần chính là dung môi nhẹ, gốc dầu khoáng)- SOLVENT DN600 (AAB11004)
LOW AROMATIC WHITE SPIRIT (Dung môi trắng, hóa chất dùng trong ngành công nghiệp). Hàng mới 100%.
WHITE SPIRIT (Dung môi trắng ) -Nguyên liệu dùng để SX hỗn hợp dung môi 3040A
Dung môI trắng (Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (dạng lỏng, không màu; thành phần chính là hỗn hợp hydrocarbon no mạch thẳng và mặt vòng (C7-C12)- RANGASOL 3040 (AAB11004)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất