cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần V: KHOÁNG SẢN
    • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
      • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
        • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dung môi trắng (white spirit)(SEN)
Dầu tẩy-CLEAN CLEAING NAPHTHA... (mã hs dầu tẩyclean c/ mã hs của dầu tẩyclea)
Dung môi công nghiệp (Clean Cleaning Naptha) (T/ 200L)... (mã hs dung môi công n/ mã hs của dung môi côn)
Dung môi hữu cơ có hàm lượng cấu tử thơm thấp hơn 1% DS 2430 ADDITIVE, mới 100%... (mã hs dung môi hữu cơ/ mã hs của dung môi hữu)
Dung môi trắng (TP: mineral spirit 100%) P-3040 (UNKAN) (1kg1.27 lít)... (mã hs dung môi trắng/ mã hs của dung môi trắ)
Dầu rửa Aqua Chem Aquasolvent GF, 200L/S.H (200 lít/ thùng)... (mã hs dầu rửa aqua ch/ mã hs của dầu rửa aqua)
WHITE SPIRIT 3040 (dung môi trắng) CAS 64742-82-1 NLSX hỗn hợp dung môi TOPSOL 3040A (NLiệu nhập thường xuyên để phục vụ sản xuất),dung sai khối lượng 5%... (mã hs white spirit 30/ mã hs của white spirit)
Cồn dấu TAT-SOL-1-32 (55ml/box), hãng sx Shachibata, là dung môi dùng để pha loãng mực in hoặc tẩy rửa bề mặt đã in mực TAT.gồm 65%-75% ethoxypropan và 25%-35% propanol... (mã hs cồn dấu tatsol/ mã hs của cồn dấu tat)
Dung môi trắng White Spirit (D3040), mã cas: 64742-82-1, 160 kgs/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi trắng/ mã hs của dung môi trắ)
Dầu chống gỉ Exxsol D40 (Chứa trên 70% nguồn gốc dầu mỏ; 15kg/thùng) hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ ex/ mã hs của dầu chống gỉ)
Dung môi công nghiệp (Clean Cleaning Naptha) (T/200L)... (mã hs dung môi công n/ mã hs của dung môi côn)
Petroleum Hydrotreated Heavy
Dung môi khác-dầu nhẹ và các chế phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, có nhiều công dụng (tổng cộng 3040 kg)/Micsol-1400 (mục 2)
Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng, dạng lỏng. Thành phần chính gồm: Methyldodecane, Tetramethyloctane, Trimethyloctane...
Micsol-1400
dầu đánh bóng dùng để tẩy rửa chi tiết máy - aqua chem aquasolvent gf, 200l/s.h (200L/thùng)
Dung môi ACTREL 3356L (156 KG/DR) dùng trong ngành sơn
Dung môI ACTREL 3356L (156KG/DR) (dùng trong CN sơn)
Dung môi công nghiệp có nhiều công dụng ( sản xuất sơn, keo mực in,...) - CLEAN CLEANING NAPHTHA- Thùng/200 lít
Dung môi công nghiệp có nhiều công dụng ( Sản xuất sơn, keo, mực in,...),( MULTI-PURPOSE MINERAL SPIRIT)-Thùng/200 lít
Dung môi công nghiệp có nhiều công dụng (sản xuất sơn, keo, mực in), (Multi-Purpose Mineral Spirit) -Thùng/200 lít
Dung môi công nghiệp có nhiều công dụng (Sản xuất sơn, keo, mực in,...),( MULTI-PURPOSE MINERAL SPIRIT)- Thùng/200Lít
Dung môI EXXSOL D30 (158KG/DR) (dùng trong CN sơn)
Dung môI ISOPAE L (156KG/DR) (dùng trong CN sơn)
Dung môI ISOPAR C (140KG/DR) (dùng trong CN sơn)
Dung môi ISOPAR C (140KG/DR) dùng trong ngành sơn
Dung môi ISOPAR E (145 KG/DR) dùng trong ngành sơn
Dung môI ISOPAR E (145KG/DR) (dùng trong CN sơn)
Dung môI ISOPAR E(145Kg/dr) (dùng trong CN sơn)
Dung môI ISOPAR H(156Kg/dr) (dùng trong CN sơn)
Dung môi ISOPAR L (156KG/DR) (dùng trong CN sơn)
Dung môi từ hydrocarbon, có hàm lượng cấu tử thơm <1%-SOLVENT S 015
HEXANE (Hóa chất dùng trong ngành công nghiệp sơn nhựa, 138kg/phuy. Hàng mới 100%)
Hóa chất hữu cơ có nhiều công dụng: dung môi YK-D80N (có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1%)
Iso-hexane (Dung môI từ dầu nhẹ có hàm lượng cấu tử thơm lớn hơn 1%)(1-29-0211-002)
SOLVENT 80/100 (Dung môi có cấu tử thơm thấp dưới 1%, dùng trong ngành công nghiệp, 145kg/phuy). Hàng mới 100%.
Top Sol BFV (Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng )
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất