cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2022

  • Phần V: KHOÁNG SẢN
    • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
      • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
        • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dung môi nhẹ khác (SEN)
Nước xử lý KR-20, (có thành phần Solvent naphtha 100%),13KG/1BARRELS(200BAR)... (mã hs nước xử lý kr2/ mã hs của nước xử lý k)
Dung môi dạng lỏng trong suốt dùng để pha với bột màu SA 0136 TRIDECYL ALCOHOL, mới 100%... (mã hs dung môi dạng l/ mã hs của dung môi dạn)
Dung môi hydrocacbon ELS- 1005 thuộc phân đoạn dầu nhẹ, không chứa các cấu tử thơm, thành phần chứa 99% Hydrodesulfurized light naphtha, dùng để làm bóng lớp bọc dây điện, hàng mới 100%,Thinner... (mã hs dung môi hydroc/ mã hs của dung môi hyd)
Dầu trắng SA-6. hàng mới 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ mã hs của dầu trắng sa)
Thinner BF- topsol BF (nguyen lieu san xuat keo).... (mã hs thinner bf top/ mã hs của thinner bf)
Chất làm sạch LOCTITE BONDACE 233NR-2 13KG (dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Methylcyclohexane: 30-60%, Isoheptane: 30-60%, n-Heptane: 10-30%) 13Kg/thùng... (mã hs chất làm sạch l/ mã hs của chất làm sạc)
Hỗn hợp dung môi hidrocacbon, thuộc phân đoạn đầu nhẹ(dùng sản xuất gia công keo, nước xử lý) số PTPL 3300/TB-KĐ2, mới 100%... (mã hs hỗn hợp dung mô/ mã hs của hỗn hợp dung)
Dầu trắng SA-6. Hàng mới: 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ mã hs của dầu trắng sa)
Hỗn hợp dung môi hidrocacbon, thuộc phân đoạn dầu nhẹ.hàng mới 100%, quy cách 140 kg/phuy... (mã hs hỗn hợp dung mô/ mã hs của hỗn hợp dung)
Chất tẩy rửa HD_233M (140KG/thùng)... (mã hs chất tẩy rửa hd/ mã hs của chất tẩy rửa)
Dung môi naphtha 3920S Degreaser
Dung môi naptha THINNER (9000)
HONASOL-1100(Dung môI Naphtha)(1-29-0110-000)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất