cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

  • Phần V: KHOÁNG SẢN
    • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
      • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
        • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dầu thô đã tách phần nhẹ
Dầu LIQUID PARAFFIN (12 CST)- Dầu trắng thô đã tách nhẹ. Dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu liquid para/ mã hs của dầu liquid p)
chế phẩm dầu trung P-OIL(CAT:8002-09-3)... (mã hs chế phẩm dầu tr/ mã hs của chế phẩm dầu)
Dầu YUBASE 3 LIQUID PARAFFIN- Dầu trắng thô đã tách nhẹ. Dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu yubase 3 li/ mã hs của dầu yubase 3)
BASE OIL 150N (dầu thô dùng trong nhiều ngành công nghiệp)
Chế phẩm dầu trung(dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ)-CF1-002 P-300 OIL
Chế phẩm từ dầu trung, hàm lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ > 70% - Antifoam WS 916B
Dầu cắt gọt SCL-35 (1 Thùng = 200kg)
Dầu chống gỉ PN-3000P (18L/Can). Trên 70% khối lượng là dầ mỏ
Dầu chống gỉ PN-3000P (200L/Drum) . Trên 70% khối lượng là dầu mỏ
Dầu gốc 150 BS ( dùng để pha chế dầu nhờn)
Dầu gốc 500SN ( dùng để pha chế dầu nhờn)
Dầu chống gỉ PN-3000P (200L/Drum) . Trên 70% khối lượng là dầu mỏ
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất