cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần V: KHOÁNG SẢN
    • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
      • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
        • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay
Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay (P/N: MOBIL II JET OIL 1 QUART), 1 Can = 1 Quart = 946 ml
Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay p/n : Mobil Jet II 960ml/lon
Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay P/N: MOBIL JET OIL II ( 1lon = 946 ml ; 24 lon / 1 thùng; tổng cộng 80 thùng carton )
Dầu bôi trơn động cơ máy bay P/N : MOBILEJETOIL II ( lon/946ml, thùng/24lon tổng cộng 720 lon )
Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay (MOBIL JET OIL II - 24 x 1 QT), 1 thùng = 24 lon x 0.946 lít/lon, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100%
Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay AEROSHELL TURBINE OIL2 , Hãng sx: Interturbine ( 1 Hộp = 5 GL )
Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay Mobil Jet oil II*24X1QT (26kg/thùng) (Hàng mới 100%)
Dầu bôi trơn, (Dùng cho máy bay), p/n: AEROSHELL-GREASE33, Hãng sx: Cbol, 17 kg/hộp
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất