cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên
Xăng máy bay- Aviation Turbine fuel Military F24 (Jet JB8). hàng nhập cho phòng thí nghiệm... (mã hs xăng máy bay a/ mã hs của xăng máy bay)
NHIEN LIEU BAY JET A-1 CO DO CHOP CHAY TU 23 DO C TRO LEN.... (mã hs nhien lieu bay/ mã hs của nhien lieu b)
Nhiên liệu động cơ máy bay JET-A1 (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên.Hàng miễn thuế theo điểm đ khoản 9 điều 16 luật thuế 107/2016/QH 13 của Quốc Hội.Trị giá HĐ: 4,100,077.60 USD... (mã hs nhiên liệu động/ mã hs của nhiên liệu đ)
NHIEN LIEU BAY JET A-1 CO DO CHOP CHAY TU 23 DO C TRO LEN... (mã hs nhien lieu bay/ mã hs của nhien lieu b)
Nhiên liệu động cơ máy bay Jet A-1(Nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên... (mã hs nhiên liệu động/ mã hs của nhiên liệu đ)
Nhiên liệu bay Jet A-1
Nhiên liệu bay Jet A1 có độ chớp cháy trên 23 độ C ( I= 0,683 USD/tấn ; F= 12,693 USD/tấn)
Nhiên liệu bay Jet A-1 có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên, Nhập kinh doanh.
Nhiên liệu bay JETA-1
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất