cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Vazơlin (petroleum jelly)
Snow White Petroleum Jelly (Vazơlin, chất bôi trơn dùng trong sản xuất công nghiệp)- Hàng mới 100%... (mã hs snow white petr/ mã hs của snow white p)
Dầu nhồi OP-100L (Petroleum jelly), không phải dầu thải, dùng làm chất dưỡng cáp sử dụng trong sản xuất cáp sợi quang. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhồi op100/ mã hs của dầu nhồi op)
Dầu nhồi cho ống lỏng Vazơlin (Petroleum Jelly), mã OP-100L, sử dụng để sản xuất cáp quang, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhồi cho ốn/ mã hs của dầu nhồi cho)
Dầu bôi trơn dây thừng (vazơlin) (PETROLEUM JELLY SR-4) (GĐ số: 0440/TB-KĐ4 ngày 09.05.2018)... (mã hs dầu bôi trơn dâ/ mã hs của dầu bôi trơn)
Nguyên liệu sản xuất thuốc: MERKUR 500(White Soft Paraffin). Batch No:0000271559. NSX:30/09/2019. HSD: 30/09/2022, Nhà sản xuất: Sasol Wax GmbH-Germany.Hang moi 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
YELLOW VASELINE TECH GRADE (Vazơlin- Chất dùng trong ngành cao su) Packing: 170kg/ drum. TC: 98 Drum. Hàng mới 100%... (mã hs yellow vaseline/ mã hs của yellow vasel)
YELLOW VASELINE TECH GRADE (Vazơlin- Chất dùng trong ngành cao su) Packing: 170kg/ drum. TC:30 Drum. Net weight: 5100Kg. Gross weight: 5700 Kg. Xuất xứ: China... (mã hs yellow vaseline/ mã hs của yellow vasel)
Vaselin. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất và bán thành phẩm
Chất bôi trơn Vazơlin Petroleum Jelly TFC 1509
Chiết suất từ dầu sánh lỏng Vaselin
Dầu Jelly dùng cho cáp quang
Dầu nhồi chất dưỡng cáp Jelly loại DW- OP100l. Từ Vazolin (Petroleum Jelly ) dùng để nhồi chất dưỡng cáp quang. Hàng mới 100%.
Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm : Vaseline white synthesis grade - chai 250g Hàng mới 100%
Hóa chất dùng trong sản xuất công nghiệp - Petroleum Jelly / Gel pine ( 1 drum/200kg )
Hợp chất Vazơlin bơm vào lõi cáp(Tube filling Compound - Itcogel T210), nguyên liệu dùng trong SX cáp quang, mới 100%.
INDUSTRIAL VASELINE DP 68oC ( Vazơlin , nguyên liệu sử dụng trong ngành cao su ) mới 100%
INDUSTRIAL VASELINE DP 76oC ( Vazơlin , nguyên liệu sử dụng trong ngành cao su ) mới 100%
Nguyên liệu dược WHITE PETROLEUM JELLY (vaseline). LOT: 508; 510; 509; 507; 506 NSX: 11/11/2011 HD: 11/11/2014
Nguyên liệu dược WHITE PETROLEUM JELLY MERKUR 500 (vaseline). LOT: F601983 NSX: 13/12/2011 HD: 13/12/2014
Nguyên liệu dược WHITE PETROLEUM JELLY PJP160 (vaseline). LOT: 7474-7476 NSX: 01/2012 HD: 01/2015
Nguyên liệu sản xuất cáp: chất jelly chống oxi hóa, chống ẩm dùng trong lõi dây cáp, 170kg/thùng
Nguyên liệu sản xuất dầu gội WHITE PETROLEUM JELLY - Mới 100%
Petrolatum - Petrolatum Jelly 1995/KQ-02
Va sơ lin - WHITE VASELINE
Va sơ lin - WHITE VASELINE ( 1 can = 15 kg )
Vaselin - Dầu lửa đông - nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm
VASELIN ( MERKUR500)
VASELINE - INDUSTRIAL GRADE - Chất dùng trong ngành cao su
VASELINE- INDUSTRIAL GRADE - Chất dùng trong ngành cao su
Vaseline white (Dùng trong thí nghiệm) 500g/chai
Vazelin loại 15 kg/can dùng chống dính cho khuôn đúc
Vazeline White
Va-zơ-lin (nguyên liệu sản xuất bút sáp), mới 100%
Vazơlin (petroleum jelly) dạng keo mỡ, điểm nóng chảy >=54 độ C ; trị số axit KOH/g <=0,1% hàng đóng trong thùng phi 165kg/thùng hàng mới 100%
Wax, Micro, Crystalline (W445) Sáp có nguồn gốc từ dầu khoáng 251/KQ-9
WHITE PETROLEUM JELLY (Vaselin) (PHARMACEURTICAL GRADE)TYPE MERKUR525 (Sáp thực vật), Nguyên liệu dùng sản xuất cao xoa, mới 100%
WHITE PETROLEUM JELLY MERKUR 500 (VASELIN) EP . Nguyen lieu sx thuoc tan duoc. Ngay sx: 01/2012. HD: 01/2015. Nha sx: Sasol Wax GmbH Germany
YELLOW VASELINE TECH GRADE ( hóa chất ngành cao su )
YELLOW VASELINE TECH GRADE, DUNG TRONG NGANH DET NHUOM
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất